Evropa: 2,6 miliona bolničkih infekcija godišnje?

Skoro 80 procenata njih su se mogle izbjegnuti. Teoretski.

(c) W.H.U. Studijski fotograf: Susanne Reisenberger-Wolf

79098 Fajburg u Brajzgau, Njemačka (OTS) - Pažljivo sa bolničkim infekcijama: 2,6 miliona puta godišnje se pojavljuju u Evropi.[1]

Neko ulazi u bolnicu ne bi li ozdravio, a tamo još i nađe bolničku infekciju. Često i sa ozbiljnim komplikacijama. Premda: Skoro 80 procenata njih su se mogle izbjeći – samo jednim okretanjem ruke. Teoretski. Jer, prema ekspertima, do 80 procenata od infekcija se prenose rukama.[2]

Teoretski. A u praksi? Da bi se stvarno izbjegnule zaraze, neophodno je jedno: puna kompatibilnost sa zahtjevima. Čitaj, ruke treba da se dezinfikuju po mogućnosti bez propusta. U tom cilju Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je odredila pet principa za dezinfekciju ruku: prije kontakta sa pacijentom, nakon kontakta sa pacijentom, nakon kontakt sa infektivnim materijalom, prije antiseptičkih radova, nakon kontakta sa okolinom pacijenta.

Kako se može odgojiti svijest o stalnom praćenju zahtjeva? U Fajburg-u (Brajzgau) na kongresu o infektologiji i higijeni 2018. se traže novi putovi. 10. oktobra Hagleitner je pozvao zainteresirane na simpozij sa radnim ručkom. Firma sama prihvata odgovornost. „Trebamo u cjelini odgovoriti zahtjevima“, kaže Martin Streitberger, odgovoran za segment Zdravstvena zaštita i njega bolesnika u Hagleitner-u.

Ali kako bi se točno to dogodilo? Specijalnim dozatorom nazvanim XIBU senseDISINFECT. On može izdavati beskontaktno sredstvo za dezinfekciju, 3 ml svaki put. Osim toga dozator se može povezati sa bolničkom IT-infrastrukturom: Kada se dezinfikuje? Gdje? Koliko često? Jedan pogled na čitač weba je dovoljan i cijela informacija je tu. Tako se kompatibilnost može dokumentirati, također, i za vanjsku upotrebu.

I nešto drugo odlikuje XIBU senseDISINFECT. Hagleitner upućuje na direktivu Njemačkog društva za bolničku higijenu (DGKH)[3], u kojoj se kaže: Dozatori za tečnost moraju biti pripremljeni – na svim stalnim dijelovima.

Pripremiti? Dr. Arno Sorger iz laboratorije W.-H.-U.-Lab u Bischofshofen-u (Austrija) je član specijalizirane radne grupe. U okviru te djelatnosti on je radio i na spomenutoj DGKH direktivi: „Zašto trebamo obrađivati toplotom protiv klica sve stalne dijelove? Jer bilo gdje se mogu pojaviti uzročnici bolesti. Po pravilu. Osim ako sistem nije zatvoren u sebi.“

Zatvoren u sebi? Obično ventil za izdavanje usisava zrak. Ne i kod XIBU senseDISINFECT. Osim toga senzor ima patentiran sistem za dopunjavanje – sa šinama: „Tu se zatvarač otvara čak kada je kesica za dopunjavanje postavljena. Na taj način u sistem ne može ući zrak spolja“, rezimira Sorger.


[1] Prema evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), stanje 2016.

[2] Uporediti Federalni centar za zdravstveno obrazovanje (BZgA).

[3] Preporuka za zahtjeve ka dozatorima za sapun i sredstvo za dezinfekciju ruku u medicinskim područjima

 

Upiti i kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH
Bernhard Peßenteiner
portparol za štampu
+43 5 0456-11303
bernhard.pessenteiner@hagleitner.at

www.hagleitner.com