Evropа: 2,6 miliona bolničkih infekcija godišnje?

Skoro 80 procenata njih su se mogle izbeći. Teoretski.

(c) W.H.U. Studijski fotograf: Susanne Reisenberger-Wolf

79098 Fajburg u Brajzgau, Nemačka (OTS) - Pažljivo sa bolničkim infekcijama: 2,6 miliona puta godišnje se pojavljuju u Evropi.[1]

Neko ulazi u bolnicu ne bi li ozdravio, a tamo još i nađe bolničku infekciju. Često i sa ozbiljnim komplikacijama. Premda: Skoro 80 procenata njih su se mogle izbeći – samo jednim okretanjem ruke. Teoretski. Jer, prema ekspertima, do 80 procenata od infekcija se prenose rukama.[2]

Teoretski. A u praksi? Da bi se stvarno izbegle zaraze, neophodno je jedno: puna kompatibilnost sa zahtevima. Čitaj, ruke treba da se dezinfikuju po mogućnosti bez propusta. U tom cilju Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je odredila pet principa za dezinfekciju ruku: pre kontakta sa pacijentom, nakon kontakta sa pacijentom, nakon kontakt sa infektivnim materijalom, pre antiseptičkih radova, nakon kontakta sa okolinom pacijenta.

Kako može da se vaspita svest o stalnom praćenju zahteva? U Fajburg-u (Brajzgau) na kongresu o infektologiji i higijeni 2018. se traže novi putevi. 10. oktobra Hagleitner je pozvao zainteresovane na simpozijum sa radnim ručkom. Firma sama prihvata odgovornost. „Treba u celini da odgovorimo zahtevima“, kaže Martin Streitberger, odgovoran za segment Zdravstvena zaštita i nega bolesnika u Hagleitner-u.

Ali kako tačno da se to desi? Specijalnim dozatorom nazvanim XIBU senseDISINFECT. On može da izdaje beskontaktno sredstvo za dezinfekciju, 3 ml svaki put. Osim toga dozator može da se poveže sa bolničkom IT-infrastrukturom: Kada se dezinfikuje? Gde? Koliko često? Jedan pogled na čitač veba je dovoljan i cela informacija je tu. Tako kompatibilnost može da se dokumentuje, takođe, i za vanjsku upotrebu.

I nešto drugo odlikuje XIBU senseDISINFECT. Hagleitner upućuje na direktivu Nemačkog društva za bolničku higijenu (DGKH)[3], u kojoj se kaže: Dozatori za tečnost moraju biti pripremljeni – na svim stalnim delovima.

Pripremiti? Dr. Arno Sorger iz laboratorije W.-H.-U.-Lab u Bischofshofen-u (Austrija) je član specijalizirane radne grupe. U okviru te delatnosti on je radio i na pomenutoj DGKH direktivi: „Zašto treba da obrađujemo toplotom protiv klica sve stalne delove? Jer bilo gde mogu da se pojave uzročnici bolesti. Po pravilu. Osim ako sistem nije zatvoren u sebi.“

Zatvoren u sebi? Obično ventil za izdavanje usisava vazduh. Ne i kod XIBU senseDISINFECT. Osim toga senzor ima patentiran sistem za dopunjavanje – sa šinama: „Tu se zatvarač otvara čak kada je kesica za dopunjavanje postavljena. Na taj način u sistem ne može da uđe vazduh spolja“, rezimira Sorger.


[1] Prema evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), stanje 2016.

[2] Uporediti Federalni centar za zdravstveno obrazovanje (BZgA).

[3] Preporuka za zahteve ka dozatorima za sapun i sredstvo za dezinfekciju ruku u medicinskim područjima

Upiti i kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH
Bernhard Peßenteiner
portparol za štampu
+43 5 0456-11303
bernhard.pessenteiner@hagleitner.at

www.hagleitner.com