Evropa: 2,6 milionů nemocničních infekcí ročně?

Téměř 80 procentům z nich lze zabránit. Teoreticky.

(c) W.H.U. Lab Fotograf: Susanne Reisenberger-Wolf

79098 Freiburg im Breisgau/Německo (OTS) - Pozor na nemocniční infekce: V Evropě se ročně vyskytnou 2,6 milionkrát.[1]

Někdo přijde do nemocnice, aby se uzdravil, a odnese si odtamtud navíc infekci. Často včetně vážných komplikací. Třebaže: Zabránit by přitom šlo téměř 80 procentům z nich – takříkajíc raz dva. Teoreticky. Neboť dle expertů se až 80 procent infekcí přenáší rukama.[2]

Teoreticky. A prakticky? Aby se skutečně zabránilo nákaze, je zapotřebí jedno: velká ukázněnost. Ruce totiž musí být vydezinfikovány s maximální důsledností. Světová zdravotnická organizace WHO za tím účelem stanovila pět momentů, kdy je nutné provést dezinfekci rukou: před kontaktem s pacientem, po kontaktu s pacientem, po kontaktu s infikovaným materiálem, před antiseptickými činnostmi, na kontaktu s okolím pacienta.

Jak lze efektivně a udržitelným způsobem vyžadovat dodržování předpisů? Ve Freiburgu (Breisgau) by měly být nalezeny nové způsoby, jak toho dosáhnout, na Kongresu infektologie a hygieny 2018. Dne 10. října tam společnost Hagleitner Hygiene za tímto účelem uspořádala sympozium s občerstvením. Společnost sama si vzala za povinnost. Aby vše „vyznělo ve prospěch dodržování předpisů“, říká Martin Streitberger, který u Hagleitneru zodpovídá za oblast zdraví a péče.

Ale jak toho docílit? Pomocí speciálního dávkovače jménem XIBU senseDISINFECT. Ten dokáže vydávat dezinfekční prostředek bezdotykově; vždy 3 ml. Dávkovač se navíc dokáže propojit s IT infrastrukturou nemocnice: Kdy se bude dezinfikovat? Kde? Jak často? Postačí jeden pohled do prohlížeče a vidíte veškeré informace. Díky tomu lze dokumentovat dodržování předpisů, a to i navenek.

A ještě něco odlišuje XIBU senseDISINFECT. Hagleitner odkazuje na směrnici Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH, Německá společnost pro nemocniční hygienu)[3], neboť ta uvádí: Dávkovače tekutiny musí být možné upravit pro další použití – ve všech permanentních dílech.

Upravit? Dr. Arno Sorger z W.-H.-U.-Lab v Bischofshofenu (Rakousko) je členem odborně zaměřených pracovních skupin. V rámci jejich činnosti se rovněž podílel na dotyčné směrnici DGKH: „Proč by se měly veškeré permanentní součásti sterilizovat pomocí vysokých teplot? Protože původci chorob se vyskytují všude. Většinou. Až na systém, který je uzavřený do sebe.“

Uzavřený do sebe? Výdejní ventil obvykle nasává dovnitř vzduch. Ne však u XIBU senseDISINFECT. Dávkovač je navíc opatřen patentovaným systémem pro doplňování – s kolejničkami: „Uzávěr se otevře teprve tehdy, když je sáček na doplnění již nasazen. Takže dovnitř do systému nemůže vniknout žádný vzduch,“ shrnuje Sorger.


[1] Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), stav 2016.

[2] Srov. Spolková centrála pro zdravotnickou osvětu (BZgA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung).

[3] Doporučení k požadavkům na dávkovače na mýdlo a dezinfekční prostředky ve zdravotnických zařízeních

 

Zpětné dotazy a kontakt:

Hagleitner Hygiene International GmbH
Bernhard Peßenteiner
tiskový mluvčí
+43 5 0456-11303
bernhard.pessenteiner@hagleitner.atwww.hagleitner.com