Plán ochrany pokožky.
Všechny informace přehledně.

Sestavíme společně s vámi Plán ochrany pokožky pro váš podnik. V něm stanovíme, které výrobky používat a jakým způsobem. Náplně používané v zařízení XIBU XL senseFLUID odpovídají pravidlům osobních ochranných prostředků (OOP). Používání ochrany pokožky a dodržování hygieny rukou je prevencí proti kožním onemocněním způsobeným vykonávanou pracovní činností. To také přispívá ke snížení nákladů.

Stáhnout Plán ochrany pokožky.