Plan za zaštitu kože.
Sve informacije na jednom mjestu.

Sa Vama će sastaviti plan za zaštitu kože za Vašu proizvodnju. U njemu ćemo definirati, koji proizvodi koristite i na koji način. Doze za dopunjivanje koje se koriste u XIBU XL senseFLUID-u odgovaraju pravilima za ličnu zaštitnu opremu (LZO). Zaštita kože i higijena ruku preventivno djeluju protiv profesionalnih bolesti kože i također pomaže u uštedi troškova.

Plan za zaštitu kože preuzimanje.