Plan zaštite kože.
Sve informacije na jednom mjestu.

Zajedno s vama ćemo izraditi plan za zaštitu kože za vašu tvrtku. U njemu definiramo koje proizvode upotrebljavate i kako se oni primjenjuju. Nadopunjavanja koja se koriste u XIBU XL senseFLUID odgovaraju pravilima za osobnu zaštitnu opremu (OZO). Zaštita kože i higijena ruku preventivno djeluju protiv profesionalnih bolesti kože i pomažu pri uštedi troškova.

Preuzimanje plana zaštite kože.