Старчески дом “Großgmain”
Ние сме оборудвали следните зони: санитарно помещение/обща хигиена

Използват се общо 4 почистващи колички. За безопасно и точно дозиране на почистващи средства са монтирани дозаторите integral MIX.

Старчески дом Гросгмайн е един от петте управлявани в момента старчески домове от Hilfswerk Salzburg и предлага място за 60 човека.

 

ЗАЩО ХАГЛАЙТНЕР?

На Hilfswerk им е важно всички домове да са оборудвани с едни и същи продукти и така да се постигне стандарт, който да гарантира последователно качество. С богатата си продуктова гама HAGLEITNER покрива всичко, което е необходимо като продукти за почистване и дезинфекция.

Други важни точки при избирането на HAGLEITNER за партньор по хигиената бяха: безопасно боравене с почистващите продукти и планове, които персоналът лесно може да спазва. Плановете за почистване и дезинфекция дават поглед върху това, кои повърхности и уреди с какви почистващи и дезинфекциращи продукти се почистват. Плановете са индивидуално съгласувани с клиента и съответстват на законовите разпоредби.

 

ЗОНИ И ПРОДУКТИ

Санитарните помещения са оборудвани от HAGLEITNER с дозатори за сапун, за хартиени кърпи за ръце и за дезинфекциращо средство за ръце. За общата хигиена използваме дозиращата система integral MIX, която смесва и подава готов почистващ разтвор. Тази система поддържа безопасността на работното място, тъй като повече не трябва да се смесват и пресипват течности на ръка. Накрая готовите почистващи разтвори се поставят в Почистваща количка safetyTROLLEY и по всяко време са готови за употреба. 

 

УДОБНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
дозатор и консумативи

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
се поддържа

ГРАФИЦИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
подпомагат ежедневния процес на почистване

Управител на дом Пиа Брандщетер, търговски представител Йоханес Бахер и ръководител по поддръжката Бригите Щок

Дозатори за санитарни помещения XIBU

Магазин

Чисти и дезинфекцирани ръце: Дозатори за санитарни помещения

safetyTROLLEY

Магазин

Безопасна и компактна: Почистваща количка