Domov pro seniory Großgmain
Vybavili jsme následující oblasti: umývárna / HYGIENA objektů

Celkem se zde používají 4 úklidové vozíky HAGLEITNER. Pro bezpečné a přesné dávkování čisticích prostředků byly instalovány dávkovače MIX.

Domov pro seniory Großgmain je provozován jako jeden z pěti současných domovů pro seniory dobročinných organizací Solnohrad a nabízí místo 60 obyvatelům.

 

PROČ HAGLEITNER?

Pro dobročinné organizace bylo důležité vybavit všechny domy stejnými výrobky a dosáhnout tak standardizace, která zaručuje průběžnou kvalitu. HAGLEITNER pokrývá svým rozsáhlým sortimentem výrobků vše, co je třeba z čisticích a dezinfekčních prostředků.

Další důležité body při rozhodování pro partnera ve věcech hygieny HAGLEITNER byly: bezpečná manipulace s čisticími výrobky a plány, kterými se může personál snadno řídit. Plány čištění a dezinfekce poskytují přehled o tom, které povrchy a přístroje se budou čistit kterými čisticími a dezinfekčními produkty. Plány jsou individuálně optimalizovány pro konkrétního zákazníka a odpovídají zákonným předpisům.

 

OBLASTI A VÝROBKY

Umývárny vybavila společnost HAGLEITNER dávkovači mýdla, papírových ručníků a dezinfekčních prostředků na ruce. V oblasti HYGIENY objektů jsme se rozhodli pro dávkovací systém integral MIX, který míchá a vydává čisticí roztok k okamžitému použití. Tento systém podporuje bezpečnost na pracovišti, protože kapaliny se již nemíchají ručně a nemusí se přelévat. Hotové čisticí roztoky se poté uloží v nádobě na úklidových vozících safetyTROLLEY a jsou kdykoli připraveny k použití. 

 

SNADNO POUŽITELNÉ
dávkovače a prostředky

BEZPEČNOST PRÁCE
má podporu

PLÁNY ÚKLIDU
podporují při každodenním procesu úklidu

Vedoucí domova Pia Brandstätter, hygienický poradce Johannes Bacher a pečovatelka Brigitte Stock

XIBU dávkovač umývárny

Obchod

Čisté a dezinfikované ruce: Dávkovač umývárny

safetyTROLLEY

Obchod

Bezpečně a uspořádaně: Úklidový vozík