Производство
Made in Austria

Три производствени области са обединени в Цел ам Зее:

·  Химико-технологичната част произвежда средства за хигиена. Става дума за артикули за дезинфекция включително медицински продукти. Към тях се числят сапуни, душгелове, крем-сапуни и лосиони за тяло. Hagleitner произвежда професионални изделия за почистване, пране, както и измиване на съдове - освен това и ароматизатори за помещения.

·  Системата за хартия превръща суровата хартия в хигиенна хар-тия: тоалетна хартия и хартиени кърпи за ръце.

· В изграждането на дозаторите се раждат високите технологии, уредите подават хигиена, както и данни. Хигиената означава сапун, хартия, подхранване на кожата, дезинфекция, почист-ващ препарат, ароматизатор за помещения; данните означават разход, ниво на консуматива, електроенергиен статус, нужда от обслужване. Пластмасовите компоненти за изграждане на доза-торите идват от близките 25 метра, фирменият завод за леене под налягане им придава форма.