Domov dôchodcov Großgmain
Vybavili sme nasledujúce priestory: sanitárny priestor//hygiena objektov

Používame celkovo 4 čistiace vozíky spoločnosti HAGLEITNER. Pre bezpečné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov boli nainštalované dávkovače integral MIX.

Domov dôchodcov v Großgmaine je prevádzkovaný ako jeden v súčasnosti z piatich domovov dôchodcov Hilfswerk Salzburg a ponúka miesto pre 60 obyvateľov.

 

PREČO HAGLEITNER?

Pre Hilfswerk bolo dôležité vybaviť všetky domovy tými istými produktami a tak dosiahnuť štandardizáciu, ktorá by zabezpečila priebežnú kvalitu. HAGLEITNER pokryl svojim rozsiahlym sortimentom produktov všetko, čo je potrebné v oblasti čistiacich a dezinfekčných produktov.

Ďalšie dôležité body pri rozhodovaní o partnerovi pre hygienu HAGLEITNER boli: bezpečná manipulácia s čistiacimi produktami a plány, ktorých sa môže personál ľahko držať. Plány čistenia a dezinfekcie poskytujú prehľad o tom, ktoré plochy a zariadenia s akými čistiacimi a dezinfekčným produktami sa majú čistiť. Plány sú individuálne prispôsobené zákazníkovi a sú v súlade so zákonnými predpismi.

 

OBLASTI A PRODUKTY

Sanitárne priestory boli vybavené spoločnosťou HAGLEITNER dávkovačmi mydla, papierových utierok a dezinfekčných prípravkov na ruky. Pre HYGIENU objektov používame dávkovací systém integral MIX, ktorý mieša a dávkuje čistiaci roztok pripravený na použitie. Tento systém pomáha dosiahnuť bezpečnosť na pracovisku, keďže tekutiny sa už viac nemiešajú ručne a nemôžu sa rozliať. Hotové čistiace roztoky sa následne uložia do čistiacich vozíkov safetyTROLLEY a sú kedykoľvek pripravené na použitie. 

 

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE
dávkovače a prostriedky

BEZPEČNOSŤ PRÁCE
podporuje sa

PLÁNY ČISTENIA
poskytujú podporu pri každodenných čistiacich procesoch

Vedúca domova Pia Brandstätter, poradca pre hygienu Johannes Bacher a vedúca opatrovateľskej služby Brigitte Stock

XIBU dávkovač do sanitárnych priestorov

Obchod

Čisté a dezinfikované ruky: Dávkovače do sanitárnych priestorov

safetyTROLLEY

Obchod

Bezpečne a čisto: Čistiaci vozík