Sa znakom sigurnosti za pacijente

Zašto robot ne može da zamjeni čovjeka u čišćenju. I kakva je veza sa sprječavanijem infekcija

Međunarodni Hagleitner forum o higijeni 2019 – sa znakom sigurnosti za pacijente.

Dr. Michael Berktold

Norbert Denkmayr

Prof. Dr. Markus Dettenkofer

Zell am See, 14. juna 2019. – Higijeni trebaju stručnjaci u čišćenju. Jer stručnjaci mogu garantirati sigurnost pacijenata. To je postalo jasno na međunarodnom Hagleitner forumu o higijeni 2019. Tu suštinska tema bila: Sprječavanije infekcija.

Dijalog je određen od dvije higijenske teze: Jedna je bila usmjerena protiv konkretnih uzročnika bolesti i bila je određena kao vertikalna teza. Druga je bila šira i odnosila se na borbu sa različitim klicama i bila je nazvana horizontalna teza.

Govorenje, govorenje, govorenje

Dr. Michael Berktold radi na Medicinskom univerzitetu u Innsbruck-u (Austrija) kao ljekar-specijalista kliničke mikrobiologije i higijene. Na međunarodnom Hagleitner forumu o higijeni 2019. dr. Berktold govori o jednoj osjetljivoj mjeri: izoliranje pacijenata. U bolnicama se ona može, u principu, nametnuti u dvije situacije: „Ako su uzročnici posebno infekciozni, što se najviše odnosi na morbile. Ili ako ugrožavaju pacijente sa oslabljenim zdravljem. Kod takvih pacijenata jako rezistentne klice mogu da stvore probleme u liječenju.“ Tu stvari treba da se pogledaju sa dvije strane: Razjašnjavanje i informacija. „I da se govori sa pacijentima, mnogo da se govori: To je obavezno. Jer strah ne treba da ima posljednju riječ.“

Ljudski odnos, pažljiva njega, kompetentno liječenje

Uopće međunarodni Hagleitner forum o higijeni 2019. je prošao pod znakom sigurnosti pacijenata. Prof. Dr. Markus Dettenkofer radi kao glavni ljekar u bolnici u Konstanz-u (Njemačka), tamo on rukovodi Institut za bolničku higijenu i prevenciju infektivnih bolesti (I.K.I.P.). Dio „sigurne bolničke higijene“ prema Dettenkofer-u su stručnjaci za čišćenje: „Obavezno su neophodni kvalificirani njegovatelji bolesnika, ljekari i terapeuti. Oni su nam neophodni u stanicama, u funkcionalnim odjeljenjima i u operacionim blokovima, sa neophodnom profesionalnom kompetentnošću. Samo ako rade angažovano, može se postići i sačuvati visoka sigurnost pacijenata. Moderne informacione tehnologije nas potpomažu još danas, ali to se odnosi još više na budućnost i na robote-asistente. Ali oni nikada neće zamijeniti ljudski odnos, pažljivu njegu, kompetentno liječenje.“

Higijena je tu za sve

Što to znači u praksi, kaže Norbert Denkmayr. Kao rukovodilac ekipe za čišćenje, Denkmayr doprinosi za sigurnost pacijenata u bolnici "Milosrdne sestre" u Lincu (Austrija). Higijena je tu za sve. Zato komunikacija nikada nije izlišna. Neophodan je kolegijalni dijalog sa ljekarima i sa njegovateljima. Ekipa za čišćenje treba da je uvijek važan dio bolničkog života, ne samo za vrijeme epidemije. Dio svakodnevice je, na primjer, otkrivanje potencijalnih problematični uzročnika. Jer u slučaju neophodnosti trebamo moći jedno: djelovati brzo i pravilno.“

O međunarodnom Hagleitner forumu o higijeni

Na forumu 2019. su govorili Michael Berktold, Markus Dettenkofer i Norbert Denkmayr. Simpozij postoji od 2017. godine, on je svake godine fiksirana točka u programu u Zell am See (Austrija). Mjesto događaja je kongresni centar Ferry Porsche. Više od 100 ljudi je posjetilo konferenciju 6. i 7. juna 2019.: Ljekari, specijalisti za higijenu i druge zainteresovani.

Upozorenje za pitanja:
Hagleitner Hygiene International GmbH
Bernhard Peßenteiner
portparol za štampu
+43 664 8549250
bernhard.pessenteiner@hagleitner.at