V znamení bezpečnosti pacientov

Prečo nemôže žiadny robot nahradiť odborníka na hygienu? Ako to súvisí s ochranou pred infekciami?

Medzinárodné hygienické fórum Hagleitner 2019 – v znamení bezpečnosti pacientov.

Dr. Michael Berktold

Norbert Denkmayr

Prof. Dr. Markus Dettenkofer

Zell am See, 14. júna 2019 – Hygiena potrebuje odborníkov. Pretože odborníci garantujú bezpečnosť pacientov. Poukázalo na to aj Medzinárodné hygienické fórum Hagleitner 2019. Jednou z hlavných tém bolo: Ochrana pred infekciami.

Dialóg však určovali dva hygienické prístupy: Prvý sa zameriava na boj proti konkrétnym choroboplodným zárodkom – označuje sa ako vertikálny prístup. Druhý presadzuje čo najširší záber, boj proti mnohým zárodkom – označuje sa ako horizontálny prístup.

Rozprávať, rozprávať, rozprávať

Dr. Michael Berktold pracuje na Lekárskej univerzite v Innsbrucku (Rakúsko) – ako odborný lekár v oblasti klinickej mikrobiológie a hygieny. Na medzinárodnom hygienickom fóre Halgeitner 2019 hovoril Berktold o citlivom opatrení: „izolácia pacienta“. V nemocniciach sa zásadne vyskytujú dva prípady: „Buď sú choroboplodné zárodky mimoriadne nákazlivé, napríklad v prípade osýpok. Alebo ohrozujú už oslabených pacientov, u ktorých môžu napríklad silne rezistentné zárodky spôsobiť problémy počas terapií.“ Prvému aj druhému prípadu však môžeme predísť dvojakým spôsobom: poučením a informovaním. „S pacientmi sa treba rozprávať, rozprávať a rozprávať. To je nevyhnutné. Strach totiž nesmie mať posledné slovo.“

Ľudský prístup, empatická starostlivosť, odborné ošetrenie

Medzinárodné hygienické fórum 2019 sa uskutočnilo v znamení bezpečnosti: bezpečnosti pacientov. Prof. Dr. Markus Dettenkofer pracuje ako primár na klinike v meste Konstanz (Nemecko), kde vedie Inštitút pre hygienu nemocníc a prevenciu pred infekciami (I.K.I.P.). K „bezpečnej hygiene nemocnice“ patria podľa Dettenkofera aj odborníci: „Kvalifikovaní ošetrovatelia, lekári, terapeuti sú nevyhnutní. Potrebujeme ich na oddeleniach, funkčných útvaroch a v operačných sálach – v dostatočnom počte. Vysokú úroveň bezpečnosti pacientov môžeme dosiahnuť a udržať len pri zamestnávaní takýchto osôb. Moderné informačné technológie nás podporujú už dnes a v budúcnosti to bude platiť ešte viac pre asistenčné roboty. Nikdy však nedokážu nahradiť ľudský prístup, empatickú starostlivosť a odborné ošetrenie.“

Hygiena je tu pre všetkých

Čo to znamená v praxi, vysvetlil Norbert Denkmayr. Ako vedúci odborník na hygienu prispieva Denkmayr k bezpečnosti pacientov na Klinike v Linzi (Rakúsko), konkrétne u milosrdných sestier. „Hygiena je tu pre všetkých. Komunikácie preto nemôže byť nikdy dosť. Musí prebiehať kolegiálny dialóg s lekármi a ošetrovateľmi. Hygienický tím by mal byť prítomný, a to nielen v núdzových situáciách. Ku každodennej práci patrí aj odhalenie potenciálne problematických pôvodcov chorôb. V prípade potreby však musíme vedieť kedykoľvek urobiť jednu vec: rýchlo a správne konať.“

O Medzinárodnom hygienickom fóre Hagleitner

Na Medzinárodnom hygienickom fóre Hagleitner 2019 mali prednášku Michael Berktold, Markus Dettenkofer a Norbert Denkmayr. Sympózium existuje od roku 2017, odvtedy je to fixný programový bod v Zell am See (Rakúsko) a uskutočňuje sa kongresovom centre Ferry Porsche Congress Center. Na konferencii, ktorá sa konala 6.–7. júna 2019, sa zúčastnilo viac ako 100 ľudí: lekári, odborníci na hygienu – záujemcovia z rôznych oblastí.

Upozornenie na spätné otázky:
Hagleitner Hygiene International GmbH
Bernhard Peßenteiner
Tlačový hovorca
+43 664 8549250
bernhard.pessenteiner@hagleitner.at