EU eko-oznaka za quill LOTION i quill NATURELL

Vrijeme je - naši sapuni za ruke quill LOTION i quill NATURELL dobili su EU eko-oznaku.

S ponosom objavljujemo da se naš asortiman ekoloških proizvoda proširio i na dva proizvoda sa područja HIGIJENE toaletnog prostora!

EU ekooznaka nadregionalna je oznaka zaštite okoliša koja služi kao zajednička, objedinjena oznaka za ekološke proizvode i usluge na europskom tržištu.

Naši sapuni za ruke quill LOTION i quill NATURELL su od 01.01.2017. označeni tom EU eko-oznakom. Receptura je optimizirana tako da vam sada možemo ponuditi ekološki certificiran proizvod po istoj cijeni.