EU-ekološka oznaka za quill LOTION i quill NATURELL

Došlo je vreme - naši sapuni za ruke quill LOTION i quill NATURELL dobili su EU-ekološku oznaku.

Možemo gordo da saopštimo da se krug naših proizvoda, koji su odlikovani kao ekološki, proširio za još dva proizvoda iz oblasti higijene sanitarnog čvora!

EU-ekološka oznaka je pečat za ekološku prihvatljivost koji se dodeljuje na unutrašnjem evropskom tržištu kao jedinstvena oznaka za ekološki prihvatljive proizvode i usluge.

Naši sapuni za ruke quill LOTION i quill NATURELL su odlikovani od 01.01.2017. upravo tom EU-ekološkom oznakom. Recept je tako optimiziran da sada možemo da Vam ponudimo certificiran ekološku prihvatljiv proizvod po istoj ceni.