Бъдещето на Вашата хигиена
Hagleitner senseMANAGEMENT

С цифровия инструмент за управление на данни за уредите и хигиената Hagleitner senseMANAGEMENT (HsM) хигиената може да се види, да се планира и документира – независимо къде се намирате. Всички цифрови устройства на Hagleitner предават данни за приложението чрез Bluetooth към смартфона или шлюза по подразбиране, като по този начин възвестяват началото на нова ера във Вашата хигиена.

 

„Стъпка, насочена към бъдещето.“

Един инструмент - много възможности Това, което Ви предлага Hagleitner senseMANAGEMENT.

Санитарно помещение

Никога празни дозатори: Чрез съобщаване на състоянието на зареждане и енергийното състояние, което позволява ранно обслужване.
Оптимизирани цикли на почистване: Защото Вашият почистващ персонал знае точно какво е необходимо на кое място, по кое време.
Икономия на ресурси: Чрез възможни корекции на количествата на дозиране, в зависимост от честотата на Вашите посетители.
По-добро планиране на складовите запаси: Чрез детайлна проследимост на историческото потребление на Вашите дозатори.

По-чисти, цифровизирани санитарни помещения – доволни посетители

Startseite

Sie haben einen Überblick über alle Ihre ausgewählten Geräte. Überprüfen Sie den Gerätestatus und finden Sie heraus wie viele Geräte nachgefüllt oder serviciert werden müssen. Sie sehen auch die genaue Geräteanzahl und Spendertypen mit dem jeweiligen Bedürfnis des Gerätes. So können Sie gezielt handeln.

Statistiken auswerten Damit Sie wissen, was in Ihrem Waschraum vor sich geht

Durchschnittliche Abgabemenge

Kontrollieren Sie Ihren Verbrauch und planen Sie im Voraus Ihre Bestellungen nach den durchschnittlichen Abgabemengen.

Ihre individuelle Lösung Damit Sie wissen, was in Ihrem Waschraum vor sich geht.

HsM Individual

Hier könnte Ihre individuell angepasste Oberfläche sein. Eine spezielle Statistik, ihr eigenes Logo etc. - teilen Sie uns einfach Ihre Vorstellungen mit.

Всички устройства, винаги с Вас, винаги на разположение

С приложението Hagleitner360 винаги разполагате с цялата важна информация за Вашите устройства на Вашия смартфон и можете да се намесите директно, за да направите промени.

 

Пълен контрол от Вашето работно бюро

Удобно и бързо. уеб порталът HsM Ви позволява да анализирате събраните данни, за да определите височината на честотата на консумация и да планирате ресурсите.

 

Към уеб портала HsM

Данни, данни и още повече данни

Получете още повече информация от вашите устройства с Gateway и го използвайте за отчети за състоянието, които са винаги актуални, както и анализи до най-малкия детайл.

Осигурете го сега

360° Хигиена
Да поговорим един с друг

Искаме да Ви подкрепим - най-добре с 360-градусова разходка. Това ни дава възможност да разработим персонализирани хигиенни решения за вашия дом, както и да ви препоръчаме това, от което наистина се нуждаете. Това ще Ви позволи да вземете най-добрите решения.

 

Нека да поговорим