ÖGHMP потвърждава: Дозаторите за хигиена на ръцете от Hagleitner са подходящи за болнична употреба

Експертиза за дозатори за дезинфекциращо средство и дозатори за сапун на пяна

Цел ам Зее, 11.12.2018 - Един дозатор може да спаси живот. Също и дозатор за дезинфектант за ръце и дозатор за сапун. В болницата и двата вида дозатори принадлежат към стандартния инвентар. Около 80 процента от всички инфекции според експертите се пренасят чрез ръцете.[1] Това прави нещото съществено - и силно чувствително. Защото един дозатор също може да се замърси с бактерии отвътре - и така да разпространи патогени.

Какво всъщност създава сигурност? Кога един дозатор за хигиена на ръцете е без риск? Експертното становище по този въпрос се разглежда от ÖGHMP (Австрийско дружество по хигиена, микробиология и превантивна медицина). То издава експертизи. И това, което е сертифицирано така, се счита за надеждно. Тогава продуктът без колебание може да се използва в болница.

Но за колко дозатора за хигиена на ръцете е валидно това? За колко има налична експертиза от ÖGHMP? На 11-ти декември 2018 г. са изброени четири дозатора. Два от тях произвежда Hagleitner: XIBU senseDISINFECT - дозатор за дезинфекция на ръце и XIBU senseFOAM - дозатор за сапун на пяна.

По този начин отговорните сега имат сигурност - напълно официално: Двата дозатора на Hagleitner могат да се използват за болници и лечебни заведения, както и за старчески домове и хосписи - без ограничение. - В допълнение, съответните експертизи на ÖGHMP са съществени. Защото те практически допълват една директива[2] на DGKH (Германското дружество за болнична хигиена).

Аналогично DGKH изисква: Дозаторите за течности трябва да се подготвят - всички постоянни части. Това значи, 80 градуса по Целзий трябва да се оставят да подействат в продължение на една минута върху устройството и неговите компоненти - така микробите не биха имали шанс.

Двата дозатора на Hagleitner не изпълняват тази точка. И не трябва да го правят. Защото при тях микробите нямат шанс. Устройствата са заключени в себе си, в чувствителната вътрешна част не може да проникне нищо, патентована система за дозиране и консумативи прави това възможно.

Предаване на Hagleitner Hygiene - в услугата за повече безопасност на пациентите.

 

Въпроси:

Hagleitner Hygiene International GmbH

Бернхард Песентайнер

Пресцентър

+43 5 0456-11303

 

bernhard.pessenteiner@hagleitner.at

http://www.hagleitner.com


[1] Срв. Федералния център за здравни проучвания (BZgA) в Германия.

[2] Препоръка относно изискванията за дозаторите за сапун и дезинфекция на ръцете в здравните заведения