Vízie a hodnoty
Kvalita, budúcnosť, nadšenie, tradícia – a vždy je v centre pozornosti: človek

Výrobky Hagleitner sú made in Austria a spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Pre spoločnosť sa však kvalita nekončí pri hotovom produkte, ale začína sa prejavovať až tam - prostredníctvom vynikajúcich služieb.
Profesionálne vyškolení poradcovia pre hygienu poskytujú podporu vo všetkých hygienických otázkach. Aby sa o vás bolo dobre postarané.

Spoločnosť Hagleitner dnes formuje svet hygieny zajtrajška. V duchu inovácií spoločnosť vyvíja trvalo udržateľné hygienické riešenia pre budúcnosť. Aby ste boli vždy o krok vpred, pokiaľ ide o hygienu. Lídrami inovácií môžu byť len tí, ktorí horia za svoju vec: Každodenné zlepšovanie hygieny - to je to, čo poháňa spoločnosť Hagleitner, to je to, čo spoločnosť Hagleitner robí z nadšenia.

Spoločnosť tak nadväzuje na tradíciu: Spoločnosť Hagleitner existuje od roku 1971. Základný kameň položili Johann a Katharina Hagleitnerovci. Dnes druhá a tretia generácia úzko spolupracujú. Podnik vedie Hans Georg Hagleitner a aktívne sa pod neho podpisujú aj jeho dve dcéry: Katharina má na starosti taliansky obchod, Stefanie je zodpovedná za sortiment produktov, ako aj za spotrebiteľskú značku hagi.