Ochrana pokožky a hygiena rúk

Ochrana pokožky a hygiena rúk pre vašich zamestnancov.

Bezpečnosť vo vašej firme.

Mnoho veľkých spoločností používa v súčasnosti dávkovací systém XIBU XL senseFLUID . V nasledujúcej časti sme zhrnuli, čo považujú pracovní lekári a osoby zodpovedné za bezpečnosť pri práci za výhody tohto systému: 

Kompaktný dávkovací systém:

Dávkovanie potrebných produktov na ochranu pokožky zabezpečuje dávkovač XIBU XL senseFLUID. Tento môže byť jednoducho očistený parným čističom, a vyznačuje sa extra rýchlym dávkovaním. V prípade použitia viacerých dávkovačov ich môžete namontovať v jednom rade. Obsah je označený dobre čitateľnou etiketou.

Plán ochrany pokožky – právna bezpečnosť:

Vyhodnotíme pre vás jednotlivé pracovné oblasti vašej firmy. Na základe toho potom vytvoríme presný plán ochrany pokožky. Tento obsahuje ochranu pokožky, ochranné rukavice, čistenie pokožky, sušenie rúk, dezinfekciu a starostlivosť o pokožku.

Školiace dokumenty – pre perfektnú implementáciu:

Poskytneme vám školiace dokumenty, ktoré vám podstatne uľahčia implementáciu nariadenia o OOP. Nami vypracovaný plán ochrany pokožky sa vyvesí vedľa dávkovačov XIBU XL senseFLUID a téma OOP je takto veľmi ľahko zvládnuteľná.

V prípade spätných otázok sme vám radi k dispozícii: 05-0456 s lokálnou tarifou v rámci celého Rakúska.

Naše produkty môžete samozrejme kúpiť aj vo webshope .

 

Tu sa dostanete k dávkovačom XIBU XL senseFLUID >>