Trenutna saopćenja za štampu.
Novo o HAGLEITNER-u.

Zaštita životnog okoliša made by Hagleitner

Read more

Oblasni načelnik posjećuje HAGLEITNER

Read more

U Tirolu se dešava nešto čisto. Na primjer u Imst-u. HAGLEITNER investira ovdje 2,5 miliona eura. Inovativna higijenska firma želi da skoči visoko. Premda: Već to učinila. Zaslepljujućim dozatorima za sanitarni čvor na glečeru Stubaier Gletscher.

5. oktobra 2017. ih je dobila Sofija, dobio ih je i Milano, a skoro i...

Read more

Nova serija za njegu za odlično samopouzdanje.

Read more

Uvjereni u naše inovacije.

Read more