Najčastejšie kladené otázky – otázky a odpovede.
Skratky.

Aký je rozdiel medzi obmedzene virucídnym a virucídnym produktom?

Dezinfekčné prípravky, ktoré pôsobia proti zapuzdreným vírusom, sú obmedzené virucídy. Produkty, ktoré pôsobia proti zapuzdreným a nezapuzdreným vírusom, sú virucídne.

Čo sú zapuzdrené a nezapuzdrené vírusy?

Zapuzdrené vírusy sú menej odolné proti dezinfekčným prípravkom ako nezapuzdrené vírusy. Najznámejšie zapuzdrené vírusy sú chrípkový vírus, vírus hepatitídy B a HIV. Nezapuzdrené vírusy sú voči dezinfekčným prípravkom často rezistentné. K najznámejším nezapuzdreným vírusom patria norovírusy, HPV, rotavírusy a adenovírusy.

Čo sú alkylaminy?

Alkylaminy sú alkalické účinné látky, ktoré sa používajú okrem iného v dezinfekčných prípravkoch, pretože majú dobrý účinok proti baktériám a predovšetkým proti TBC. (hygienicDES PERFECT)Alkylaminy sú alkalické účinné látky, ktoré sa používajú okrem iného v dezinfekčných prípravkoch, pretože majú dobrý účinok proti baktériám a predovšetkým proti TBC. (hygienicDES PERFECT)

Čo sú aldehydy?

Aldehydy sú chemické zlúčeniny, ktoré je možné nájsť v našich bunkách ako produkt metabolizmu. Jeden z najznámejších aldehydov je formaldehyd. Okrem iného sa používa ako účinná látka v dezinfekčných prípravkoch, pretože v protiklade s veľa inými dezinfekčnými látkami veľmi dobre pôsobí proti nezapuzdreným vírusom. (hygienicVIRUZID)Aldehydy sú chemické zlúčeniny, ktoré je možné nájsť v našich bunkách ako produkt metabolizmu. Jeden z najznámejších aldehydov je formaldehyd. Okrem iného sa používa ako účinná látka v dezinfekčných prípravkoch, pretože v protiklade s veľa inými dezinfekčnými látkami veľmi dobre pôsobí proti nezapuzdreným vírusom. (hygienicVIRUZID)

Čo sú chrípkové vírusy?

Chrípkové vírusy sú zapuzdrené vírusy, ktoré spôsobujú chrípku. Každý dezinfekčný produkt, ktorý pôsobí ako obmedzený virucíd, pôsobí proti pôvodcom chrípky. Pretože sa vírus každý rok mení, je potrebné každý rok upraviť očkovaciu látku. Všetky naše dezinfekčné prípravky sú účinné proti chrípkovým vírusom. Chrípkové vírusy sú zapuzdrené vírusy, ktoré spôsobujú chrípku. Každý dezinfekčný produkt, ktorý pôsobí ako obmedzený virucíd, pôsobí proti pôvodcom chrípky. Pretože sa vírus každý rok mení, je potrebné každý rok upraviť očkovaciu látku. Všetky naše dezinfekčné prípravky sú účinné proti chrípkovým vírusom.

Čo sú norovírusy?

Norovírusy sú nezapuzdrené vírusy, ktoré spôsobujú ťažké hnačky s vracaním. Pretože už maličké častice vírusu sú pre prenos dostatočné, vyskytujú sa nákazy norovírusmi často v spoločných zariadeniach ako školy, internáty, domovy sociálnej starostlivosti alebo kasárne. Iba pomocou okamžite zavedených dezinfekčných opatrení so špeciálnymi dezinfekčnými produktmi je možné zabrániť ich šíreniu. Proti norovírusom neexistuje žiadne očkovanie.

Dezinfekcia rúk: septDES GEL (15 s), septLIQUID PLUS (15 s), septLIQUID SENSITIVE (60 s)

Dezinfekcia plôch: hygienicDES FORTE (1 min.), hup DISINFECT (1 min.), hygienicVIRUZID (15 min.),

dezinfekcia bielizne havon DES 40, havon DES 60, havon PROFESSIONAL DISINFECT 40, havon PROFESSIONAL DISINFECT 60

 

Čo znamená skratka HPV?

Skratka HPV znamená ľudské papilloma vírusy. Tieto vírusy nemajú žiadne puzdro a môžu infikovať bunky slizníc a spôsobiť tumory. Väčšinou sú nezhubné a spôsobujú bradavice. Niektoré typy HPV však spôsobujú rakovinu. Preto je nesmierne dôležité, aby v oblastiach, kde prichádza k častému kontaktu pokožky s povrchmi, napríklad na kúpaliskách a v soláriách, účinkovali dezinfekčné prípravky (hygienicPLUS, hygienic3000). Skratka HPV znamená ľudské papilloma vírusy. Tieto vírusy nemajú žiadne puzdro a môžu infikovať bunky slizníc a spôsobiť tumory. Väčšinou sú nezhubné a spôsobujú bradavice. Niektoré typy HPV však spôsobujú rakovinu. Preto je nesmierne dôležité, aby v oblastiach, kde prichádza k častému kontaktu pokožky s povrchmi, napríklad na kúpaliskách a v soláriách, účinkovali dezinfekčné prípravky (hygienicPLUS, hygienic3000).

Čo znamená skratka NTA?

NTA znamená kyselina nitrilotrioctová. Pomocou NTA v pracích a čistiacich prostriedkoch sa zmäkčuje voda. Pretože od určitého množstva je klasifikovaná ako zdraviu škodlivá, v našich produktoch green efficiency nepoužívame žiadnu NTA.

Čo sú rotavírusy?

Rotavírusy sú nezapuzdrené vírusy, ktoré spôsobujú ťažkú hnačku najmä u malých detí. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa už v materských škôlkach dbalo na to, aby si deti po toalete a pred jedlom umyli ruky mydlom. Proti rotavírusom existuje očkovanie.

Čo je EDTA?

EDTA znamená kyselina etyléndiamíntetraoctová. Používa sa v čistiacich prostriedkoch na zmäkčenie vody. EDTA je zle biologicky rozložiteľná v čističkách vôd. Môže uvoľňovať toxické ťažké kovy z bahna v čističkách, ktoré sa môžu za určitých okolností dostať až do našej pitnej vody. Preto v našich produktoch nikdy nepoužívame EDTA.

Čo znamená skratka MRSA?

MRSA znamená meticilín-rezistentný Staphylococcus aureus a je to pôvodca choroby rezistentný voči určitým antibiotikám. Priemyselný chov zvierat a nekontrolované užívanie antibiotík spravili určité kmene baktérií rezistentnými voči antibiotikám. MRSA je najznámejší choroboplodný zárodok, je to takzvaná nemocničná baktéria a je veľmi obávaná. Za rok na ňu zomrie v EÚ minimálne 25 000 ľudí. MRSA je síce rezistentný voči antibiotikám, ale nie proti dezinfekčným prípravkom. Preto správna dezinfekcia chráni nemocnicu pred jeho rozšírením.

Čo je RKI?

RKI je skratka Inštitútu Roberta Kocha, nemeckého spolkového inštitútu pre infekčné choroby. Je to centrálne zariadenie nemeckej spolkovej vlády v oblasti kontroly a prevencie chorôb. RKI má v prípade epidémie zoznam, ktoré dezinfekčné prípravky nás ochránia pred rozšírením.

Čo je MNV?

MNV znamená myší norovírus; sú to norovírusy, ktoré napádajú myši. Ľudské norovírusy sú vírusy, ktorými sa môže infikovať človek. Tieto nie je možné umelo pestovať v laboratóriu. Preto sa používajú MNV na kontrolu účinnosti dezinfekčných prípravkov.

Čo je ÖGHMP?

ÖGHMP je skratka pre Rakúsku spoločnosť pre hygienu, mikrobiológiu a preventívnu medicínu. Komisia pre dezinfekčné prípravky v rámci ÖGHMP hodnotí posudky o dezinfekčných prípravkoch a vydáva expertízy o ich účinnosti. Dezinfekčné prípravky nájdete v zozname ÖGHMP na internete.

Čo je TBC?

TBC znamená tuberkulóza. Je to bakteriálna infekčná choroba, ktorú spôsobujú mykobaktérie a ktoré najčastejšie napádajú pľúca. TBC sa prenáša prevažne kvapôčkovou infekciou (kašeľ, kýchanie) a vedie celosvetovú štatistiku smrteľných infekčných chorôb. Podľa najnovšieho hlásenia má túto chorobu napríklad každý 70. občas na Ukrajine. Proti šíreniu TBC sa väčšinou používajú dezinfekčné produkty s obsahom alkoholu.

Čo je VAH?

VAH znamená združenie pre aplikovanú hygienu. Komisia pre dezinfekčné prípravky v rámci VAH hodnotí posudky o dezinfekčných prípravkoch a vydáva certifikáty o ich účinnosti. Dezinfekčné prípravky nájdete v katalógu, ktorý vedie VAH.

Čo znamená skratka DGHM?

DGHM je skratka pre Nemeckú spoločnosť pre hygienu a mikrobiológiu. Účinnosť dezinfekčného prípravku sa hodnotí okrem iného podľa katalógu požiadaviek a na základe štandardných metód DGHM.