Zdravie & starostlivosť
Hygiena objektov

Preplnené čakáme, často navštevované toalety a predovšetkým aj nebezpečenstvo krížovej kontaminácie: To sú výzvy, ku ktorým sa môžete s našimi produktami úspešne postaviť. Ponúkame vám riešenia pre rýchlu dezinfekciu povrchov a nástrojov, ako aj pohodlné vyšetrovacie a pracovné rukavice.

Naše odporúčania TOP produktov pre nemocnice, domovy dôchodcov a domovy sociálnej starostlivosti:

Naše odporúčania produktov pre lekárske praxe a lekárne:

Nenašli ten správny produkt? Tu nájdete celú paletu produktov pre hygienicky čistú oblasť houskeeping:

Prehľad produktov