Texty špecifikácií výrobkov
podľa ÖNORM A2063 pre plánovačov, architektov a inštalatérov


Texty špecifikácií výrobkov pre sanitárnu oblasť