Nový vedúci marketingu a E-obchodu spoločnosti Hagleitner Hygiene

Philipp Hahnl nahradí Rolanda Dicka

Zell am See – Philipp Hahnl sa narodil v Grazi, má skúsenosti z oblasti marketingu a predaja, a 7. januára prevzal vedenie oblasti marketingu a e-obchodu v spoločnosti Hagleitner. Hahnl nastúpil do spoločnosti 2. januára.

Predtým bol dva roky vedúcim globálneho marketingu v spoločnosti „Wo & Wo Sonnenlichtdesign“; skôr radil ako sales konzultant spoločnosti „Menschen im Vetrieb Beratungsgesellschaft mbH & Co KG“ – a k tomu absolvoval popri práci aj štúdium „Medzinárodný marketing a sales manažment“.

Motív pána Hahnl a spoločnosti Hagleitner

Pán Hahnl získal rozsiahle skúsenosti v oblasti marketingu a predaja z celého odvetvia. V spoločnosti „Wo & Wo“ bol zodpovedný za B2B- a B2C-marketing, brand management, ako aj za oblasti PR, digitálny marketing a manažment veľtrhov a podujatí (na národnej aj medzinárodnej úrovni).

Pán Hahnl hľadal nové výzvy, a nakoniec ich aj našiel – jeho slovami u „Globálneho hráča v rodinných rukách“: „Hagleitner ma okamžite oslovil z obsahového, ako aj ľudského hľadiska. Teším sa na nové úlohy a príležitosť spoluvytvárať históriu a budúcnosť spoločnosti Hagleitner.

Meno Hagleitner totiž znamená profesionálnu hygienu, vášnivý dizajn a čistú inováciu“, hovorí Hahnl. Majiteľ a konateľ spoločnosti Hans Georg Hagleitner dodáva: „Naša vízia je jasná: ‚Chceme byť medzinárodne silná a nezávislá značka, ktorá osloví inováciou a službami.‘ Túto víziu chceme každodenne napĺňať a ďalej rozvíjať. A Philipp Hahnl má všetky predpoklady, aby to umožnil. Teší nás, že pán Hahnl bude s nami odteraz na palube.“

Dick zostáva verný spoločnosti Hagleitner

Philipp Hahnl nasleduje Rolanda Dicka. Dick viedol tri a pol roka oblasť marketingu a E-obchodu spoločnosti Hagleitner. Získané vedomosti si teraz prehlbuje na Salzburskej univerzite – na vlastné želanie. Spoločnosti však  zostáva verný. Bude sa totiž venovať rôznym marketingovým a e-obchodovým projektom spoločnosti Hagleitner.

Upozornenie na spätné otázky:

Hagleitner Hygiene International GmbH
Bernhard Peßenteiner
Tlačový hovorca
+43 5 0456-11303
bernhard.pessenteiner@hagleitner.at
www.hagleitner.com