Nový dávkovací počítač integral COMPACT NEW.

Hygienicky dokonalý riad vďaka presnému dávkovaniu.

Všetko pod kontrolou: Nový dávkovací počítač nastaví dávkovanie chemikálií podľa doby a teploty umývania, mechaniky a výmeny vody.

Dávkovanie čistiacich prostriedkov integral je presné – až do posledného gramu; inovatívna technika umožňuje úplné vyprázdnenie náplne.

Čistiace a leštiace prostriedky integral sa postarajú o optimálny výsledok umývania riadu.

Systém integral COMPACT spĺňa všetky požiadavky na moderný manažment hygieny v kuchyni.

Spoľahlivé určenie spotreby: Dávkovací počítač zabezpečí detailné zaznamenanie prevádzkových údajov, ktoré môžu byť stiahnuté pomocou softvéru HAGLEITNER communication light.

Systém integral COMPACT je dokonalou kombináciou chémie, dávkovacej techniky a inovatívnej elektroniky.

Dávkovací počítač zabezpečuje vysokú presnosť dávkovania. Priebežne sleduje 4 faktory, ktoré sú zodpovedné za výsledok umývania riadu – dobu umývania, teplotu umývania, mechaniku a výmenu vody. Ak sa niektorý z týchto 4 faktorov zmení, dávkovací počítač prispôsobí dávkovanie chémie. Tak získate hygienicky bezchybný riad a veľkú úžitkovosť pri čistení.

Vysoko koncentrovaný pevný čistiaci prostriedok na riad a tekutý leštiaci prostriedok zaručujú žiarivo čistý a lesklý riad. A navyše sú ekologické. Ďalšia výhoda: Nízke náklady na skladovanie. Keďže čistiaci prostriedok integral COMPACT je zmiešaný s vodou len pri použití za účelom vytvorenia hotového čistiaceho roztoku, vyžaduje menej skladovacieho priestoru.

Čistiaci prostriedok na umývanie riadu je vložený do dávkovacieho zariadenia integral COMPACT. Na podlahe teda nie sú položené žiadne obaly. Prispieva to k bezpečnosti na pracovisku a spĺňa štandardy HACCP. Náplne integral, ktoré sú vkladané do dávkovačov, sú registrované dávkovacím počítačom, ktorý zabezpečuje aj presne dávkovanie. Výsledok: Čistý riad kedykoľvek.

„Nič nejde nazmar“: Inovatívna technika systému integral COMPACT umožňuje úplné vyprázdnenie náplní a zabraňuje akémukoľvek styku používateľa s chemikáliami.

Najrýchlejšia cesta k Vášmu novému dávkovaciemu počítaču: ✆ 05-0456 alebo priamo u vášho poradcu pre hygienu.

Naše tuhé čistiace prostriedky a tekuté koncentráty si samozrejme môžete kúpiť aj v internetovom obchode.

Tu sa dostanete ku kompaktným čistiacim prostriedkom, ako integral CLEAN >>

Tu sa dostanete k tekutým čistiacim prostriedkom, ako integral BRITE N >>