KOMPLEXNÉ RIEŠENIE:

Hygiena od spoločnosti HAGLEITNER získala Rakúsku cenu logistiky za rok 2016!

Odovzdanie rakúskej Ceny za logistiku 2016 spoločnosti HAGLEITNER

Takto vyzerajú víťazi. Zľava: Christian Karner, Klaus Steiner, Andreas Auzinger, Hans Jürgen Landl

Komplexné riešenie. Nový závod na výrobu dávkovačov HAGLEITNER.

Detailný záber na jeden zo 16 nových vstrekovacích strojov v závode na výrobu dávkovačov HAGLEITNEROcenenie získala spoločnosť za predložený projekt „Výroba dávkovačov PO NOVOM. Simple Logistics – jednotné používanie Lean SCM dňa 8. júna 2016 v meste Linz v rámci Rakúskeho dňa logistiky. Cenu prevzali pán Christian Karner (operatívny obchodný riaditeľ), pán Hans-Jürgen Landl (regionálny riaditeľ pre výrobu dávkovačov), pán Klaus Steiner (regionálny riaditeľ logistiky a produkcie papiera) a pán Andreas Auzinger (vedúci oddelenia Lean Management).

Odôvodnenie poroty

Bol zvlášť vyzdvihnutý globálny prístup, s akým HAGLEITNER pracuje. Po postavení závodu na výrobu dávkovačov vstrekovaním v Zell am See je dĺžka úseku výroby dávkovačov len 25 metrov. Táto koncentrácia tvorby hodnôt ide ruka v ruke s redukciou interných zásob a so zavedením systému KPI. Tieto ukazovatele slúžia na sledovanie a riadenie prebiehajúcich procesov. Vďaka vykonaným opatreniam sa mohla podstatne zvýšiť úroveň poskytovaných služieb pre interných zákazníkov. HAGLEITNER pritom dôveruje „jednoduchým“ riešeniam bez využívania veľkých softvérových a logistických riešení.

Investície vo výške 9 miliónov eur

Od februára 2014 do januára 2015 investovala spoločnosť HAGLEITNER vyše 9 milióna eur do novej výroby dávkovačov. Priestorový objem realizovanej stavby je 10 000 m3. Zvláštny dôraz sa kládol na ekologickú výrobu: Vďaka úplnému zrušeniu cestnej prepravy boli minimalizované emisie CO2. Vlastné fotovoltaické zariadenie na streche závodu na výrobu vstrekovaním dodáva v špičke 81,25 kWh. K októbru 2015 bolo vyrobených už 58,92 MWh (začiatok výroby bol vo februári 2015). V novom zariadení sa trvalo využíva aj odpadové teplo zo vstrekovacích strojov: odpadový vzduch sa v zime používa na podlahové kúrenie výrobnej haly.

Lean manažment

Celá výroba je umiestnená na výrobnej ploche iba 2000 m². Skladovanie surovín (granulátu), výroba nástrojov, výroba vstrekovaním, medziskladovanie výrobkov a záverečná montáž sa uskutočňujú v jedinej hale. V závod bol interne vytvorený vlastný systém triedenia, ktorý zabezpečuje vloženie správneho množstva výrobkov bezprostredne po vstrekovaní do rôznych plastových nádob. Nise sú potrebné nákladné systémy, ako sklady s výškovými regálmi, zdvíhacie vozíky alebo vlnitá lepenka na skladovanie súčiastok dávkovačov. Pre novú výrobnú halu bolo zabezpečených 16 vstrekovacích strojov ENGEL e-victory s hmotnosťou 50 až 500 ton. Tieto sú vybavené servoelektrickou vstrekovacou jednotkou, bezstĺpovou uzatváracou jednotkou a technikou pohonu s nízkymi emisiami. Po investovaní do systému rýchlej výmeny a do workshopov ohľadom redukcie času na prípravu dokázala spoločnosť HAGLEITNER tento čas skrátiť na 15–30 minút podľa typu stroja.

V súvislosti s postavením novej haly na výrobu produktov vstrekovaním bola upravená aj celá logistika. V minulosti dostávala HAGLEITNER potrebné suroviny na výrobu dávkovačov vo forme priamych dodávok od svojich dodávateľov. Doba dodania sa pohybovala od 6 do 16 týždňov, skladové zásoby boli preto sčasti veľmi veľké. Za účelom optimalizácie tohto systému sa zaviedli tzv. milkruny. V celom materiálovom toku boli zároveň vymenené kartóny na obehové obaly – v súčasnosti s používa cca 20 000 plastových nádob. Vďaka tomuto systému sa frekvencia dodávok mohla zvýšiť až na tri dodávky týždenne, a obrat zásob sa zdvojnásobil.

V prípade spätných otázok sme vám radi k dispozícii: 05-0456 s lokálnou tarifou v rámci celého Rakúska.