JEDEN ZA VŠETKÝCH: Ochrana pokožky a starostlivosť o hygienu rúk

HAGLEITNER predstavuje nový dávkovač pre ochranu pokožky a hygienu rúk

Pri zvýšenej frekvencii používania sa aktivuje superrýchle dávkovanie.

K dispozícii rôzne mydlá podľa stupňa znečistenia.

Ovládanie dávkovania je bezdotykové.

XIBU XL senseFLUID je robustný a vodotesný.

Jeden za všetkých: Získate komplexné riešenie pre ochranu rúk v priemyselných prevádzkach.

Prehľadný systém farebného rozlišovania pomáha pri vkladaní správnych náplní.

Hygienický špecialista HAGLEITNER pripravil dávkovač pre ochranu pokožky a hygienu rúk, ktorý bol vyvinutý špeciálne na použitie v priemyselných a závodných zariadeniach – XIBU XL senseFLUID. Podľa výberu môže byť naplnený produktmi na ochranu pokožky, čistenie rúk, dezinfekciu alebo ošetrenie pokožky. Dávkovače so zvolenými náplňami môžu byť namontované sériovo. Takto je potom všetko na dosah ruky.
 

Vyhodnotenie pracoviska a plán ochrany pokožky

Za účelom stanovenia potreby produktov na ochranu pokožky vypracujeme pre každú spoločnosť hodnotenie pracovnej oblasti. Na základe týchto informácií sa zostaví plán ochrany pokožky šitý na mieru. Plán určuje druhy a spôsob používania produktov. Keďže spoločnosti sú od roku 2015 povinné poučovať svojich zamestnancov o téme ochrany pokožky, pripravujeme aj podklady pre školenia. Použitie prostriedkov na ochranu pokožky a starostlivosť o hygienu rúk zabráni vzniku ochorení pokožky a tým aj práceneschopnosti zamestnancov.

Jens Hünerjäger, produktový manažér a bezpečnostný referent spoločnosti HAGLEITNER: „V prípade nových dávkovačov bolo pre nás dôležité predovšetkým podporovanie závodov v oblasti dodržiavania pravidiel používania osobných ochranných pomôcok. Cieľom konceptu ochrany pokožky a hygieny rúk spoločnosti HAGLEITNER je ponúknutie právnej istoty priemyselným a závodným zariadeniam v oblasti ochrany zamestnancov. Výsledok: Kompaktný sortiment, ktorý môže byť použitý na akýkoľvek druh znečistenia – a dávkovací systém, ktorý je použiteľný vo všetkých výrobných oblastiach.“
 

Robustný, rýchly a hospodárny

Nový dávkovač pre priemyselné a závodné zariadenia sa vyznačuje aj technickými údajmi. Pri zvýšenej frekvencii používania sa automaticky zvýši aj rýchlosť dávkovania. Náplne dokážu držať krok s týmto tempom: V závislosti od nastavenia dokáže systém zabezpečiť až 1000 dávok. Pri dosiahnutí prázdneho stavu zabudovaná rezervná nádrž predĺži dobu fungovania do vloženia novej náplne. Po dokončení prác môže byť vodotesný dávkovač jednoducho umytý vysokotlakovým čističom. Použité plasty sú odolné voči chemikáliám.
 

Ekologický a trvalo udržateľný

Produkty pre hygienu rúk sú do dávkovačov vkladané v tenkých obaloch vacuumBAG. Ide o niekoľko mikrometrov tenké balenie, ktoré prázdne váži iba 21 gramov. Špeciálna technika odoberania zabezpečí, že náplne sa spotrebujú až do poslednej kvapky. Doplňovacie systémy od iných výrobcov obsahujú zvyškové množstvá 13 % a viac. Prostredníctvom vacuumBAG dosahujeme o 95 % menej odpadu. Čistý plast je možné zlikvidovať do žltého kontajnera.
 

HAGLEITNER senseMANAGEMENT

Produkt XIBU XL senseFLUID môže byť vybavený systémom HAGLEITNER senseMANAGEMENT. Je to digitálny systém, ktorý umožňuje otvorenie všetkých údajov dávkovačov na počítači, smartfóne alebo tablete. Takto možno jediným kliknutím zistiť, kedy treba vložiť nové náplne alebo vymeniť batérie. Prispieva k optimalizácii skladového hospodárstva a údržby.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: 05-0456 s lokálnou tarifou v rámci celého Rakúska.