59 255 metrov štvorcových: Hagleitner získava priemyselný park v Högmoos

Realitný obchod s RVS Salzburg a skupinou Hutter & Schrantz Stahlbau spolu s jej dcérskou spoločnosťou Oberhofer Stahlbau

Majiteľ a konateľ spoločnosti Hans Georg Hagleitner a vedúci obchodného oddelenia Ernst Brunner s členmi predsedníctva nadácie v areáli Högmoss: Erich Schuster, Dr. Robert Krivanec, Mag. Helmut Reischenböck (zľava)

Pohľad z juhu. Modrá línia označuje hranicu pozemku.

Pohľad z východu. Modrá línia označuje hranicu pozemku.

Zell am See (OTS) – Súkromná nadácia Hagleitner získala najväčší súvislí priemyselný areál v salzburskom Pinzgau. Pozostáva zo siedmych pozemkov v Taxenbach-Högmoos, celková rozloha je 59 255 metrov štvorcových. Predchádzajúcim majiteľom nehnuteľnosti bol Raiffeisenverband Salzburg. Stavebné práva vlastnila skupina Hutter & Schrantz Stahlbau a jej dcérska spoločnosť Oberhofer Stahlbau Ges. m. b. H. – Dňom 1. apríla 2019 je transakcia právoplatná. Ohľadom kúpnej ceny sa všetky strany zaviazali k zachovaniu mlčanlivosti.

Motívy na strane kupujúceho

Pre Hagleitner ide o strategickú investíciu. Ernst Brunner, člen manažmentu vysvetľuje: „Skupina Hagleitner rastie cieľavedomo. V posledných piatich rokoch sme dokázali náš obrat zvýšiť o 49,6 percent, naposledy na viac ako 125 miliónov eur. Tento trend pokračuje. V Zell am See preto čoskoro zriadime druhý chemicko-technický závod, výkopové práce sa začnú v máji. Tým pádom však dosiahneme hranice našich priestorových možností, celá plocha bude plne vyčerpaná.“

Hagleitner má vyše 975 zamestnancov, z toho pracuje 450 osôb v Zell am See. Majiteľ a konateľ Hans Georg Hagleitner: „Naša väzba k rakúskemu hospodárskemu priestoru je nemenná. Prebieha tu výskum, vývoj aj výroba. V súkromnej nadácii Hagleitner sme to pevne zakotvili. Cieľom štatútov je zabezpečenie situácie, v ktorej každý vyhráva: Zabezpečíme kvalitu a vytvárame hodnoty – pracovné miesta a rast. Zároveň životné dielo rodiny zostane chránené pred prístupom tretích osôb.“

Motívy na strane predávajúceho

Táto väzba bola rozhodujúca aj pre Raiffeisenverband Salzburg. Zo strany RVS to znamená: Pre Raiffeisen je najdôležitejší trvalo udržateľný rozvoj regiónu, hlavne jeho ekonomická prosperita. Ako vždy, meracou latou je to, čo je dobré pre ľudí, krajinu a hospodárstvo regiónu. Táto podpora prispieva k úspešnému ekonomickému rozvoju regiónu. Patrí k tomu okrem iného aj zabezpečenie priemyselných parkov.

Za dobrú ekonomickú situáciu v Salzburgu môžeme ďakovať v prvom rade úspešným stredne veľkým podnikom, ako Hagleitner Hygiene. Aby to tak zostalo, musí sa zabezpečiť zdravý rast, investície a inovácie. Získanie pozemku v Högmoos ukazuje, že pre úspešnú firmu Hagleitner z Pinzgau má najvyššiu prioritu získanie a ďalší rozvoj domáceho ekonomického potenciálu.

Skupina Hutter & Schrantz Stahlbau previedlo svoje stavebné práva zo strategických dôvodov. Martin Heinz je generálny riaditeľ spoločnosti Hutter & Schrantz Stahlbau AG: „Byť úspešný znamená spájať zdroje.“ Ako to prebieha praxi, vidieť na príklade spoločnosti Oberhofer Stahlbau Ges. m. b. H.; Konateľ Albert Schermaier: „Vydarený vývoj v posledných rokoch nám dáva za pravdu: Rastieme na našom pôvodnom sídle v Saalfeldene, do ktorého teraz vložíme náš uvoľnený kapitál.“

Hagleitner na 28 miestach

Sídlo spoločnosti Hagleitner zostáva v Zell am See. Hygienická spoločnosť tu pôsobí už na 45 002 m². Na susednom pozemku chce zabezpečiť svoje kvalitatívne sľuby pre budúce generácie. V Pinzgau má firma odteraz k dispozícii celkovo 104 257 m². Obidva areály sú priamo spojené so železničnou traťou spoločnosti Westbahn. Je isté, že spoločnosť Hagleitner má odteraz 27 stredísk – a ešte jedno dlhodobo-strategické navyše. A teraz je isté aj to, že sme v predchádzajúcom obchodnom roku – od apríla 2018 do marca 2019 – dosiahli výsledok 125 288 000 eur.

Upozornenie na spätné otázky:
Hagleitner Hygiene International GmbH
Bernhard Peßenteiner
Tlačový hovorca
+43 5 0456-11303
bernhard.pessenteiner@hagleitner.at
http://www.hagleitner.com