Pogosta vprašanja – vprašanja in odgovori.
Okrajšave.

Kakšna je razlika med virucidom z omejenim delovanjem in virucidom?

Razkuževalno sredstvo, ki deluje proti virusom z ovojnico, je virucid z omejenim delovanjem. Izdelki, ki delujejo proti virusom z ovojnico in tistim brez nje, so virucidi.

Kaj so virusi z ovojnico in brez nje?

Virusi z ovojnico so manj odporni proti razkuževalnim sredstvom kot virusi brez ovojnice. Med najbolj znanimi virusi z ovojnico so povzročitelji gripe, hepatitisa B in HIV. Virusi brez ovojnice so pogosto odporni proti razkuževalnim sredstvom. Najbolj znani virusi brez ovojnice so norovirusi, HPV, rotavirusi in adenovirusi.

Kaj so alkilamini?

Alkilamini so alkalne učinkovine, ki se med drugim uporabljajo v razkuževalnih sredstvih, saj učinkovito delujejo proti bakterijam, zlasti TBC. (hygienicDES PERFECT)Alkilamini so alkalne učinkovine, ki se med drugim uporabljajo v razkuževalnih sredstvih, saj učinkovito delujejo proti bakterijam, zlasti TBC. (hygienicDES PERFECT)

Kaj so aldehidi?

Aldehidi so kemijske spojine, ki so kot presnovki prisotni tudi v naših celicah. Eden od znanih aldehidov je formaldehid. Med drugim se uporablja tudi kot učinkovina v razkuževalnem sredstvu, v nasprotju s številnimi drugimi razkuževalnimi snovmi namreč učinkovito deluje proti virusom brez ovojnice. (hygienicVIRUZID)Aldehidi so kemijske spojine, ki so kot presnovki prisotni tudi v naših celicah. Eden od znanih aldehidov je formaldehid. Med drugim se uporablja tudi kot učinkovina v razkuževalnem sredstvu, v nasprotju s številnimi drugimi razkuževalnimi snovmi namreč učinkovito deluje proti virusom brez ovojnice. (hygienicVIRUZID)

Kaj so virusi gripe?

Virusi gripe so virusi z ovojnico, ki povzročajo gripo. Vsako razkuževalno sredstvo, ki je virucid z omejenim delovanjem, učinkuje proti povzročiteljem gripe. Ker pa se virus vsako leto spreminja, je treba cepivo vsako leto prilagoditi. Vsi naši izdelki za razkuževanje učinkujejo proti virusom gripe. Virusi gripe so virusi z ovojnico, ki povzročajo gripo. Vsako razkuževalno sredstvo, ki je virucid z omejenim delovanjem, učinkuje proti povzročiteljem gripe. Ker pa se virus vsako leto spreminja, je treba cepivo vsako leto prilagoditi. Vsi naši izdelki za razkuževanje učinkujejo proti virusom gripe.

Kaj so norovirusi?

Norovirusi so virusi brez ovojnice, ki povzročajo močno bruhanje. Za prenos zadostuje že nizko število virusnih delcev, zato se izbruhi norovirusov pogosto pojavljajo v množičnih skupnih prostorih, kot so šole, internati, oskrbovalni domovi in vojašnice. Širitev je mogoče preprečiti samo s takojšnjim izvajanjem ukrepov za razkuževanje s posebnimi razkuževalnimi izdelki. Cepivo proti norovirusom ne obstaja.

Razkuževanje rok: septDES GEL (15 s), septLIQUID PLUS (15 s), septLIQUID SENSITIVE (60 s)

Razkuževanje površine: hygienicDES FORTE (1 min), hup DISINFECT (1 min), hygienicVIRUZID (15 min),

razkuževanje perila: havon DES 40, havon DES 60, havon PROFESSIONAL DISINFECT 40, havon PROFESSIONAL DISINFECT 60

 

Kaj pomeni kratica HPV?

Kratica HPV označuje humane papiloma viruse. Ti virusi nimajo ovojnice in lahko okužijo celice sluznice ter povzročijo tumorje. Običajno se benigni in povzročajo bradavice. Posamezne vrste HPV povzročajo tudi raka. Zato je še posebej pomembno, da razkuževalno sredstvo učinkuje proti njim v območjih, v katerih je veliko stika kože s površinami, na primer na bazenih in v solarijih (hygienicPLUS, hygienic3000). Kratica HPV označuje humane papiloma viruse. Ti virusi nimajo ovojnice in lahko okužijo celice sluznice ter povzročijo tumorje. Običajno se benigni in povzročajo bradavice. Posamezne vrste HPV povzročajo tudi raka. Zato je še posebej pomembno, da razkuževalno sredstvo učinkuje proti njim v območjih, v katerih je veliko stika kože s površinami, na primer na bazenih in v solarijih (hygienicPLUS, hygienic3000).

Kaj pomeni kratica NTA?

NTA označuje nitrilotriocetno kislino. Z NTA se mehča voda v sredstvih za pranje in čiščenje. Ker je ta snov razvrščena kot škodljiva za zdravje od določene uporabljene količine, NTA ne uporabljamo v svojih izdelkih linije green efficiency.

Kaj so rotavirusi?

Rotavirusi so virusi brez ovojnice, ki zlasti pri majhnih otrocih povzročajo hudo diarejo. Posebno pomembno je zato zagotoviti, da otroci v vrtcih umivajo roke z milom po uporabi stranišča in pred prehranjevanjem. Proti rotavirusom obstaja cepivo.

Kaj je EDTA?

EDTA označuje etilendiamintetraocetno kislino. Uporablja se v sredstvih za pranje in čiščenje, za mehčanje vode. EDTA je v prečiščevalnem obratu slabo biološko razgradljiva. Topi lahko strupene soli težkih kovin iz gošče iz čistilnih naprav, ki lahko v določenih okoliščinah prispejo celo v našo pitno vodo. Zato v svojih izdelkih nikoli nismo uporabljali EDTA.

Kaj pomeni kratica MRSA?

MRSA označuje proti meticilinu odporen sev Staphylococcus aureus in je povzročitelj bolezni, odporen proti določenim antibiotikom. Industrijska množična reja in nenadzorovano dajanje antibiotikov povzročajo rezistentnost nekaterih sevov bakterij na antibiotike. MRSA je ena od najbolj znanih bakterij, ker je tako imenovana bolnišnična bakterija, ki vzbuja strah. Vsako leto v EU zaradi nje umre najmanj 25.000 oseb. Čeprav je MRSA odporna proti antibiotikom, ni odporna proti razkuževalnim sredstvom. Pravilno razkuževanje zato ščiti bolnišnico pred njenim širjenjem.

Kaj je RKI?

Kratica RKI označuje Inštitut Robert Koch, nemški zvezni inštitut za nalezljive bolezni. To je centralna ustanova nemške zvezne vlade na področju nadzora in preprečevanja bolezni. RKI ima za primer epidemije pripravljen seznam razkuževalnih sredstev, ki preprečujejo nadaljnje širjenje.

Kaj so MNV?

MNV označuje glodavske noroviruse; to so norovirusi, ki okužijo miši. Humani norovirusi so virusi, ki lahko okužijo ljudi. V laboratorijih jih ni mogoče vzgojiti. MNV se zato uporabljajo za preverjanju učinkovitosti razkuževalnih sredstev.

Kaj je ÖGHMP?

ÖGHMP je kratica za avstrijsko družbo za higieno, mikrobiologijo in preventivno medicino. Komisija za razkuževalna sredstva pri ÖGHMP ocenjuje mnenja o razkuževalnih sredstvih ter nudi izvedenska mnenja o njihovi učinkovitosti. Razkuževalna sredstva so navedena na seznamu ÖGHMP za uporabnike na internetu.

Kaj je TBC?

TBC je kratica za tuberkulozo. To je nalezljiva bakterijska bolezen, ki jo povzroča mikobakterija in največkrat prizadene pljuča. TBC se prenaša pretežno kot kapljična okužba (s kašljanjem, kihanjem) in je vodilna v svetovni statistiki smrtnih nalezljivih bolezni. Novo poročilo navaja, na primer, da ima v Ukrajini vsak 70. prebivalec TBC. Za preprečevanje širjenja TBC se uporabljajo predvsem alkoholni razkuževalni izdelki.

Kaj je VAH?

VAH je kratica za Združenje za uporabno higieno. Komisija za razkuževalna sredstva pri VAH ocenjuje mnenja o razkuževalnih sredstvih ter nudi certifikate o njihovi učinkovitosti. Razkuževalna sredstva so navedena v katalogu za uporabnike, ki ga vodi VAH.

Kaj pomeni kratica DGHM?

DGHM je kratica za nemško družbo za higieno in mikrobiologijo. Učinkovitost razkuževalnega sredstva se ocenjuje med drugim v skladu s katalogom zahtev in temelji na standardnih metodah DGHM.