Često postavljana pitanja - pitanja i odgovori
HACCP.

Šta je u suštini HACCP?

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point; srpski: Kritična kontrolna tačka u analizi opasnosti) je koncepcija koja treba da garantuje bezbednost hrane i korisnika. To je sistem za autokontrolu, koji treba da spreči opasne po zdravlje greške u prerađivačkom lancu prehrambenih proizvoda (od kupovine do činije). Naša HACCP datoteka je preferirano i dokazano pomoćno sredstvo koje potpomaže naše klijente kod autokontrole u proizvodnji. Za tu i druge informacije povežite se sa nama e-poštom ili uzmite učešće u našim HACCP obukama klijenata .HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point; srpski: Kritična kontrolna tačka u analizi opasnosti) je koncepcija koja treba da garantuje bezbednost hrane i korisnika. To je sistem za autokontrolu, koji treba da spreči opasne po zdravlje greške u prerađivačkom lancu prehrambenih proizvoda (od kupovine do činije). Naša HACCP datoteka je preferirano i dokazano pomoćno sredstvo koje potpomaže naše klijente kod autokontrole u proizvodnji. Za tu i druge informacije povežite se sa nama e-poštom ili uzmite učešće u našim HACCP obukama klijenata .

Šta se podrazumeva pod ličnom higijenom?

Svaki čovek ima mnogobrojne mikroorganizme po svom telu i unutar njega. Kako oni ne bi dostigli do prehrambenih namirnica, neophodne su određene preventivne mere. Telo treba da se pere svakodnevno, a kosa svakodnevno ili na svaka dva dana. Nokti ruku treba da su čisti i da nisu lakirani za vreme rada. Nakit i ručni časovnici, takođe, ne treba da se nose za vreme rada. Ako imate proliv i povraćanje, ne treba da dolazite u kontakt sa prehrambenim namirnicama. Kod kožnih infekcija ili kod teških prehladnih oboljenja treba da se obratite lekaru. Povrede treba da su previjene zavojima koji ne propuštaju vodu, na primer "gumeni prst". Za vreme rada pokrivajte glavu i održavajte čistom radnu obuću. Striktno treba da razdelite radnu i civilnu odeću i obuću. Vaša zaštitna odeća (jakna, pantalone, kecelja...) treba redovno da se menja. Ako je ona zaprljana, odmah treba da obučete čistu. Perite svoju radnu odeću uvek na najvišoj temperaturi u veš mašini.

Gde mogu da saznam više o HACCP?

O autokontroli i primeni principa po HACCP imamo higijensku datoteku. U informativnom delu ćete naučiti koje su opasnosti u oblasti higijene prehrambenih proizvoda, kakve beleške treba da vodite i kako da obučite svoje radnike. Osim toga ona sadrži mnogo korisnih dokumenata, kao na primer, kontrolne listove. Prijavite se u našoj veb prodavnici i iskoristite mogućnost za direktne narudžbine ili učestvujte u HACCP obuci klijenata .

O autokontroli i primeni principa po HACCP imamo higijensku datoteku. U informativnom delu ćete naučiti koje su opasnosti u oblasti higijene prehrambenih proizvoda, kakve beleške treba da vodite i kako da obučite svoje radnike. Osim toga ona sadrži mnogo korisnih dokumenata, kao na primer, kontrolne listove. Prijavite se u našoj veb prodavnici i iskoristite mogućnost za direktne narudžbine ili učestvujte u HACCP obuci klijenata .

Kako treba da primenjujem HACCP?

Imamo higijensku datoteku koja će Vam, kroz letke i HACCPkontrolne spiskove, pomoći da primenite teoriju o autokontroli u Vašoj firmi u praksi. Za više informacija se povežite sa nama Kontakt-anfragen/kontakt/>Kontakt .

 

Imamo higijensku datoteku koja će Vam, kroz letke i HACCPkontrolne spiskove, pomoći da primenite teoriju o autokontroli u Vašoj firmi u praksi. Za više informacija se povežite sa nama Kontakt-anfragen/kontakt/>Kontakt .

 

Kakvi proizvodi postoje za održavanje kuhinjske higijene prema zahtevima HACCP-a?

Uz proizvode za čišćenje površina, na primer, anti-bakterijalno delujući fox 3in1 ili snažno aktivno sredstvo za odmašćivanje RADIKALINovde pobrojavamo sve proizvode koji su neophodni za dezinficiranje kuhinje: Na primer hygienic3000 za dezinfekciju nakon okončanja rada, hup DISINFECT krpe za brzu dezinfekciju između ostalog ili hygienicDES FORTE, alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za prskanje, za teško dostupne površine, kao što su mašine za rezanje, mašine za pranje posuđa.Uz proizvode za čišćenje površina, na primer, anti-bakterijalno delujući fox 3in1 ili snažno aktivno sredstvo za odmašćivanje RADIKALINovde pobrojavamo sve proizvode koji su neophodni za dezinficiranje kuhinje: Na primer hygienic3000 za dezinfekciju nakon okončanja rada, hup DISINFECT krpe za brzu dezinfekciju između ostalog ili hygienicDES FORTE, alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za prskanje, za teško dostupne površine, kao što su mašine za rezanje, mašine za pranje posuđa.

Šta se podrazumeva pod Zakon o prehrambenim proizvodima i predmetima koji dolaze u kontakt sa njima?

Nemački zakon LMBG odgovara austrijskom Zakonu o bezbednosti prehrambenih proizvoda i zaštitu potrošača (LMSVG). Ti federalni zakoni uređuju principe rukovanja prehrambenim proizvodima i zahtevima za prehrambene proizvode, vodu za upotrebu od ljudi, predmete, koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima i kozmetička sredstva. Cilj je da se sačuva zdravlje potrošača i da se on zaštiti od greški.

Šta kontrolira Agencija za hranu?

U internetu na adresi www.verbrauchergesundheit.gv.at u odeljku Kontrolni spiskovi ćete naći informacione primerke iz kojih se vidi šta kontroliše Agencija za hranu. Koristite našu veb prodavnicu ili mogućnost za direktne narudžbine ili učestvujte u HACCP obuci klijenata . U internetu na adresi www.verbrauchergesundheit.gv.at u odeljku Kontrolni spiskovi ćete naći informacione primerke iz kojih se vidi šta kontroliše Agencija za hranu. Koristite našu veb prodavnicu ili mogućnost za direktne narudžbine ili učestvujte u HACCP obuci klijenata .

Šta je plan za čišćenje i odakle da dobijem takav?

U planu za čišćenje se određuje kako, kada i kakvim proizvodima će se čistiti i dezinfikovati različita radna mesta i radne površine. Takvi planove za čišćenje su zahtevani u direktivama HACCP-a i treba da su okačeni na vidljivom mestu u svakoj kuhinji. Možete da sastavite svoj individualni plan za čišćenje zajedno sa vašim higijenskim savetnikom. Da li Vas interesuje ovo? Onda se odmah povežite sa njim.

Pitajte Vašeg higijenskog konsultanta ili se povežite sa nama Kontakt-anfragen/kontakt/>Kontakt !U planu za čišćenje se određuje kako, kada i kakvim proizvodima će se čistiti i dezinfikovati različita radna mesta i radne površine. Takvi planove za čišćenje su zahtevani u direktivama HACCP-a i treba da su okačeni na vidljivom mestu u svakoj kuhinji. Možete da sastavite svoj individualni plan za čišćenje zajedno sa vašim higijenskim savetnikom. Da li Vas interesuje ovo? Onda se odmah povežite sa njim.

Pitajte Vašeg higijenskog konsultanta ili se povežite sa nama Kontakt-anfragen/kontakt/>Kontakt !

Da li je važno da se dezinfikuju ruke u kuhinji i ako je to tako, koje sredstvo nudi HAGLEITNER?

Prema direktivama HACCP-a, nakon nečistog rada ili nakon posete toaletu, ruke treba oprati i eventualno dezinfikovati. Za WC područje preporučujemo septDES FOAMkoji ima efekat čišćenja i dezinfekcije. Za kuhinju Vam preporučujemo alkoholno sredstvo za dezinfekciju ruku septLIQUID PLUS. Svi proizvodi mogu da se doziraju posebno higijenski putem beskontaktnim XIBU dozatorima dozator za sapun, Dozator sredstva za dezinfekciju).Prema direktivama HACCP-a, nakon nečistog rada ili nakon posete toaletu, ruke treba oprati i eventualno dezinfikovati. Za WC područje preporučujemo septDES FOAMkoji ima efekat čišćenja i dezinfekcije. Za kuhinju Vam preporučujemo alkoholno sredstvo za dezinfekciju ruku septLIQUID PLUS. Svi proizvodi mogu da se doziraju posebno higijenski putem beskontaktnim XIBU dozatorima dozator za sapun, Dozator sredstva za dezinfekciju).