Često postavljana pitanja - pitanja i odgovori
Dezinfekcija.

Je li važno da se dezinfikuju ruke u kuhinji? Kakvo sredstvo nudi Hagleitner za tu svrhu?

Prema direktivama HACCP-a, nakon nečistog rada ili nakon posete toaletu, ruke treba oprati i eventualno dezinfikovati. Za WC područje preporučujemo septDES FOAMSOAPkoji ima efekat čišćenja i dezinfekcije. Za kuhinju Vam preporučujemo alkoholno sredstvo za dezinfekciju ruku septLIQUID SENSITIVE. Svi proizvodi mogu da se doziraju posebno higijenski putem beskontaktnim XIBU dozatorima (Produkte/waschraumhygiene/xibu-waschraumspender/sensor-seifenspender/>dozator za sapun, Produkte/waschraumhygiene/xibu-waschraumspender/haendedesinfektionsmittel-spender/ _self>dozator za dezinfekciju). Prema direktivama HACCP-a, nakon nečistog rada ili nakon posete toaletu, ruke treba oprati i eventualno dezinfikovati. Za WC područje preporučujemo septDES FOAMSOAPkoji ima efekat čišćenja i dezinfekcije. Za kuhinju Vam preporučujemo alkoholno sredstvo za dezinfekciju ruku septLIQUID SENSITIVE. Svi proizvodi mogu da se doziraju posebno higijenski putem beskontaktnim XIBU dozatorima (Produkte/waschraumhygiene/xibu-waschraumspender/sensor-seifenspender/>dozator za sapun, Produkte/waschraumhygiene/xibu-waschraumspender/haendedesinfektionsmittel-spender/ _self>dozator za dezinfekciju).

Kakva je razlika između ograničene virucidnosti i virucidnosti?

Dezinfekciona sredstva koja deluju protiv virusa sa omotačem su ograničeno virucidna. Proizvodi koji deluju protiv virusa bez omotača i virusi sa omotačem su virucidni.

Šta su virusi sa omotačem i virusi bez omotača?

Virusi sa omotačem su manje otporni na dezinfekciona sredstva, nego virusi bez omotača. U poznate viruse sa omotačem se ubraja uzročnik na gripa, hepatitisa B i HIV-a. Virusi bez omotača često su rezistentni na dezinfekciona sredstva. U najpoznatije viruse bez omotača spadaju noro virusi, HPV i rota virusi.

Šta su alkilamini?

Alkilamini su alkalni aktivni sastojci koji se koriste u dezinfekcionim sredstvima, jer deluju dobro protiv bakterija i pre svega protiv TBC-a.

Šta su aldehidi?

Aldehidi su hemijska jedinjenja koja se susreću u našim ćelijama kao proizvod metabolizma. Jedan od najpoznatijih aldehida je formaldehid. On se koristi kao aktivni sastojak u dezinfekcionim sredstvima, jer za razliku od mnogo drugih dezinfektanata on deluje dobro protiv virusa bez omotača.

Šta su influenca virusi?

Influenca virusi su virusi sa omotačem koji uzrokuju grip. Svaki dezinfekcioni proizvod koji deluje ograničeno virucidno je aktivan protiv uzročnika influence. Pošto se virus menja svake godine, vakcina protiv njega treba da se aktualizuje neprestano.

Šta su noro virusi?

Norovirusi su virusi bez omotača, koji uzrokuju teško povraćanje i proliv. Pošto je dovoljno da se sa čoveka na čoveka prebace čak i male čestice virusa, često u ustanovama kao što su škole, internati, socijalni domovi ili kasarne izbijaju epidemije uzrokovane noro virusima. Njihovo širenje može da se zaustavi samo neizostavno provedenim merama za dezinfekciju specijalnim dezinfekcionim proizvodima. Protiv noro virusa ne postoji vakcina.

Šta znači skraćenica HPV?

Skraćenica HPV označava humani papiloma virusi. Ti virusi nemaju omotač i mogu da inficiraju ćelije sluzokože i da uzrokuju tumore. U većini slučajeva tumori su dobroćudni i razvijaju se u bradavice. Ali neke vrste HPV-a uzrokuju rak. Zato je osobito važno, u područjima u kojima ima kontakta kože sa površinama, na primer, u bazenima za plivanje, da protiv tih virusa deluju sredstva za dezinfekciju. Protiv HPV virusi ima vakcine.

Šta su rota virusi?

Rota virusi su virusi bez omotača, koji uzrokuju težak proliv, posebno kod male dece. Zato je posebno važno da se još u obdaništu vodi računa o tome da deca peru ruke sapunom nakon odlaska u toalet i pre obroka. Protiv rota virusi ima vakcine.

Šta znači skraćenica MRSA?

MRSA označava Staphylococcus aureus, rezistentan na meticilin; to je patogen, rezistentan na određene antibiotike. Kao rezultat masovnog stočarstva i nekontrolisanog prijema antibiotika, neke bakterijalne mutacije postaju rezistentne na antibiotike. MRSA je jedan od najpoznatijih mikroba, pošto je on takozvani „mikrob bolnica“ i protiv njega se preduzimaju mere. Uprkos tome od njega godišnje u ES umire najmanje 25.000 ljudi. MRSA je rezistentan na antibiotike, ali ne i na dezinfekciona sredstva. Zato pravilna dezinfekcija u bolnicama sprečava njegovo širenje.

Šta je RKI?

Skraćenica RKI označava Institut Robert Koch, nemački federalni institut za infektivne bolesti. On je centralna institucija nemačke federalne vlade u oblasti kontrole i prevencije infektivnih bolesti. U slučaju epidemije, RKI ima spisak dezinfekcionih sredstava koja mogu zaustaviti njeno širenje.

Šta su MNV?

MNV označava mišji noro virusi; to su noro virusi, koji uništavaju miševe. Ljudski noro virusi su virusi kojima se mogu zaraziti ljudi. Oni ne mogu da se kultiviraju u laboratoriji. Zato se koriste MNV, kako bi se testiralo delovanje sredstava za dezinfekciju.

Šta je ÖGHMP?

ÖGHMP je skraćenica za Austrijsko društvo za higijenu, mikrobiologiju i preventivnu medicinu. Komisija za dezinfekciona sredstva u ÖGHMP ocenjuje izveštaje od testova dezinfekcionih sredstava i određuje njihovu efektivnost. ÖGHMP je objavilo na internetu spisak dezinfekcionih sredstava koji je dostupan svim korisnicima.

Šta je TBC?

TBC označava tuberkulozu. To je bakterijalna infektivna bolest koja se pričinjava od mikobakterija i najčešće oštećuje pluća. TBC se prenosi pre svega putem vazduha (kašljanje, kijanje) i na čelu je svetske statistike smrtonosnih infektivnih bolesti. Na primer, prema novim informacijama svaki 70-ti građanin u Ukrajini je zaražen TBC-om. Protiv širenja TBC-a se najviše primenjuju alkoholna dezinfekciona sredstva.

Šta je VAH?

VAH označava Udruženje za primenljivu higijenu. Komisija za dezinfekciona sredstva u VAH-u ocenjuje izveštaje od testova dezinfekcionih sredstava i izdaje certifikate njihovu efektivnost. Dezinfekciona sredstva se mogu videti u katalogu vođenom od strane VAH-a.

Šta znači skraćenica DGHM?

DGHM je skraćenica Nemačkog društva za higijenu i mikrobiologiju. Efektivnost dezinfekcionih sredstava se ocenjuje između ostalog i prema katalogu zahteva DGHM-a i standardnim metodama DGHM-a.

Treba li da se dezinfikuje sauna i koliko često?

Da. Najviše pod saune treba da se dezinfikuje jednom dnevno, kako se ne bi dopustila zaraza od gljivica po nogama. Iako u normalnom slučaj sedišta ne ulaze u kontakt s kožom, mi preporučujemo da ih dezinfikujete jednom dnevno. Baš u bio saunama, gde se temperatura ne povećava iznad 70 stepeni Celzijusa, bakterije mogu da se razmnožavaju najbolje. U oba slučaja koristite dvoprocentni rastvor od hygienic3000 -a i ostavite ga da podeluje 15 minuti. Uveče možete da isplaknite saunu 0,75% rastvorom, t.j. 75 mililitra na 10 litra vode i da ga ostavite da deluje preko noći. Nakon toga nije neophodno da brišete sauna.Da. Najviše pod saune treba da se dezinfikuje jednom dnevno, kako se ne bi dopustila zaraza od gljivica po nogama. Iako u normalnom slučaj sedišta ne ulaze u kontakt s kožom, mi preporučujemo da ih dezinfikujete jednom dnevno. Baš u bio saunama, gde se temperatura ne povećava iznad 70 stepeni Celzijusa, bakterije mogu da se razmnožavaju najbolje. U oba slučaja koristite dvoprocentni rastvor od hygienic3000 -a i ostavite ga da podeluje 15 minuti. Uveče možete da isplaknite saunu 0,75% rastvorom, t.j. 75 mililitra na 10 litra vode i da ga ostavite da deluje preko noći. Nakon toga nije neophodno da brišete sauna.

Kako najbolje da dezinficiram svoj solarijum?

Moguće je sa hygienicPLUS -om ali još udobnije je krpama hupDISINFECT Isplaknite sa hygienicPLUS-om, ostavite ga da deluje jedan minut i izbrišite ga. Nije neophodno dopunsko plaknjenje.

 

Krpe hupDISINFECT su natopljene u hygienicPLUS i gotove su za upotrebu. Ako na zidu do solarijum montirate vešalicu, dezinfekcione krpe će Vam uvek biti pri ruci.Moguće je sa hygienicPLUS -om ali još udobnije je krpama hupDISINFECT Isplaknite sa hygienicPLUS-om, ostavite ga da deluje jedan minut i izbrišite ga. Nije neophodno dopunsko plaknjenje.

 

Krpe hupDISINFECT su natopljene u hygienicPLUS i gotove su za upotrebu. Ako na zidu do solarijum montirate vešalicu, dezinfekcione krpe će Vam uvek biti pri ruci.

Treba li da dezinficiram pod kuhinje?

Preporučujemo Vam da dezinfikujete pod kuhinje bar jednom nedeljno. Samo tako se gljivice, koje dostižu do poda iz vazduha neće razmnožavati. Jedna dezinfekcija nedeljno je dovoljna, jer gljivice rastu sporo. Druge klice po podu nisu opasne, jer ne mogu da uđu u hranu.

U našoj praksi mi koristimo dozator za dezinfekciju XIBU senseDISINFECT. Da li je on uključen u spisak DGHM-a za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku?

Naš proizvod septLIQUID SENSITIVE je uključen u spiskove ÖGHMP-a i DGHM/VAH-a kao sredstvo za higijensku dezinfekciju ruku. Pošto tema o virusima postaje sve aktuelnija, preporučujemo Vam jedno od naših virucidnih sredstava za dezinfekciju ruku, na primer sept LIQUID PLUS.Naš proizvod septLIQUID SENSITIVE je uključen u spiskove ÖGHMP-a i DGHM/VAH-a kao sredstvo za higijensku dezinfekciju ruku. Pošto tema o virusima postaje sve aktuelnija, preporučujemo Vam jedno od naših virucidnih sredstava za dezinfekciju ruku, na primer sept LIQUID PLUS.

Kako pravilno da doziram sredstvo za dezinfekciju?

Pridržavajte se preporuka za doziranje sa etiketa proizvoda. Na primer, dvoprocentni rastvor, vreme delovanja 15 minuti: Napravite dvoprocentni rastvor, tako što pomešate 200 mililitra sredstva za dezinfekciju sa deset litara vode.

Šta treba da imam u vidu za vreme delovanja sredstva za dezinfekciju?

Imajte u vidu da tokom vremena delovanja površina treba da je potpuno nakvašena sredstvom za dezinfekciju. Koncentracija sredstva za dezinfekciju treba da je takva, kakva je predviđena za odgovarajuće vreme delovanja.

Kako mogu biti siguran da je moje suđe stvarno dezinfikovano?

Pošto ne uvek može da se osigura termička dezinfekcija putem visoke temperature kod pranja ili kod pranja posuđa, preporučujemo ecosol CLEAN DES u kombinaciji sa našim inovativnim integral COMPACT dozatorom. Dezinfekcijsko delovanje ecosol CLEAN DES -a je ispitano i potvrđeno od nezavisnog instituta. Inteligentni dozator integral COMPACT daje mogućnost kontrole svih etapa pranja. Tako se lako i brzo mogu dobiti dokazi o obezbeđenom kvalitetu u kuhinji. Ako se dobiju vrednosti više ili niže od proizvoljno izabranih graničnih vrednosti, aktivira se alarm (optički ili akustični, prema želji klijenta). Tako brzo možete otkriti moguće izvore greške i odstupanja u kvalitetu i ako je neophodno možete u bilo koje vreme da ih otklonite.Pošto ne uvek može da se osigura termička dezinfekcija putem visoke temperature kod pranja ili kod pranja posuđa, preporučujemo ecosol CLEAN DES u kombinaciji sa našim inovativnim integral COMPACT dozatorom. Dezinfekcijsko delovanje ecosol CLEAN DES -a je ispitano i potvrđeno od nezavisnog instituta. Inteligentni dozator integral COMPACT daje mogućnost kontrole svih etapa pranja. Tako se lako i brzo mogu dobiti dokazi o obezbeđenom kvalitetu u kuhinji. Ako se dobiju vrednosti više ili niže od proizvoljno izabranih graničnih vrednosti, aktivira se alarm (optički ili akustični, prema želji klijenta). Tako brzo možete otkriti moguće izvore greške i odstupanja u kvalitetu i ako je neophodno možete u bilo koje vreme da ih otklonite.