Električni osveživač vazduha.
XIBU senseFRESHAIR

Sveža aroma podvlači čistoću i red u Vašoj firmi. XIBU senseFRESHAIR raspoređuje potpuno beskontaktno i automatski divne arome naših sobnih parfema. Možete da ga programirate individualno. Tako štedite električnu struju i parfem, jer visokotehnološki automatski osveživač vazduha radi samo onda, kada je neophodno. Za svaku atmosferu nudimo najodgovarajuću mirisnu mešavinu – od prijatno tople do letnje živahne. Razume se da naše arome ne sadrže pogonski gas.

Beskontaktan.
Automatsko izdavanje.

Bez obzira da li sa vremenskim intervalom i/ili sa senzorom za kretanje: Vi sami određujete kada i kako da XIBU senseFRESHAIR ispusti potpuno beskontaktno svoju aromu i da unese u prostoriju dugotrajnu svežinu.

Štedljiv.
Mala potrošnja.

Vi određujete kada i koliko će intenzivno XIBU senseFRESHAIR aromatizovati prostoriju. Tako štedite električnu struju i parfem, jer automatski osveživač vazduha radi samo onda, kada je neophodno. Možete da ga montirate na zid ili da ga postavite u bilo kojoj sobi na odgovarajući stalak. Električno napajanje je baterijama ili preko mrežnog utikača.

Raznolikost.
Veliki izbor aroma.

Izbor je Vaš. Mi Vam nudimo veliku raznovrsnost aroma. Kakvo raspoloženje želite da stvorite u Vašim prostorijama? Razume se da svi parfemi izlaze iz osveživača vazduha bez pogonskog gasa.

do prodavnice

INDIVIDUALAN
programabilan

ŠTEDLJIV
u potrošnji

BESKONTAKTAN
pomoću senzora

Dopunjavanja

Nudimo odgovarajući sobni parfem za svako željeno raspoloženje. Osam vrsta aroma izlaze iz osveživača vazduha bez pogonskog gasa.