Beskontaktne armature za umivaonik.
XIBU senseTAP

Sa našim senzorskim armaturama štedite do 75 procenata vode i električne struje. Svaka armatura troši maksimalno četiri litra vode u minuti. Nakon jednog minuta ona automatski prekida protok vode. Robusna izrada od metala i integrisano higijensko ispiranje su u skladu sa HACCP smernicama. Armature mogu da se napajaju električnom strujom iz baterija ili preko priključka na mrežu.

100 % higijeničan

Klice i bakterije po slavinama na česmama predstavljaju potencijalnu opasnost od zaraze. XIBU senseTAP armature funkcionišu beskontaktno i tako ne stvaraju uslove za kontaktnu zarazu.

Nikada više nepotrebnog rashoda vode.

Sa našim beskontaktnim armaturama voda teče samo onda, kada je neophodna posetiocima Vašeg sanitarnog čvora. Tako štedite do 75 procenata vode i električne struje u poređenju sa običnim armaturama.

Može se koristiti bilo gde.

Sve armature mogu da se instaliraju, povezane sa hladnom vodom ili sa prethodno pomešanom vodom, sa lokalnim ili centralnim napajanjem tople vode.

HIGIJENIČAN
i bezbedan

ŠTEDLJIV
u potrošnji

BESKONTAKTAN
pomoću senzora

Modeli.