SVE IZ GRANULATA ZA PLASTIČNE MASE:

HAGLEITNER Hygiene je dobila Austrijsku nagradu za logistiku za 2016. godinu!

Uručenje Austrijske nagrade za logistiku 2016 HAGLEITNER-u

Ovako izgledaju pobednici - sleva na desno: Christian Karner, Klaus Steiner, Andreas Auzinger, Hans Jürgen Landl

Sve iz granulata za plastične mase. Nova proizvodnja dozatora HAGLEITNER-a.

Detaljna slika jedne od 16 novih špric-mašina u proizvodnji dozatora HAGLEITNER-a

Tokom oktobra 2015. HAGLEITNER je pokrenuo novu proizvodnju dozatora na svojoj glavnoj lokaciji u Zell am See. Svrha te nove gradnje je proizvodni lanac koji funkcioniše prema koncepciji Lean: optimalni načini, ekološki održiva proizvodnja i minimizirane zalihe. Ovim projektom je firma osvojila žiri austrijskog dana logistike u 2016. godini.

Odličje je bilo dodeljeno firmi za higijenske materijala zbog predstavljenog projekta „Proizvodnja dozatora NOVO. 8. juna 2016. g. u okviru austrijskog dana logistike, bila nam je dodeljena nagrada Jednostavna logistika – celokupna primena Lean SCM“. Nagradu su prihvatili gospodin Christian Karner (operativni direktor), gospodin Hans-Jürgen Landl (šef proizvodnje dozatora), gospodin Klaus Steiner (šef logistike i proizvodnje papira) i gospodin Andreas Auzinger (menadžer odeljenja Lean Management).

Motivi žirija

Posebno visoko je bio ocenjen celoviti pristup kome HAGLEITNER stremi. Nakon otvaranja proizvodnje špric-mašina u Zell am See, put proizvodnje jednog dozatora je dug samo 25 metra. Usredsređenost proizvodnje ide ruku za ruku sa smanjenjem unutrašnjih resursi za stvaranje KPI sistema. Taj sistem kontroliše i upravlja tekuće procese. Kroz preduzete mere je postalo moguće da se značajno poboljša opsluživanje klijenata. Pri tom se HAGLEITNER poverava „prostim“ rešenjima, bez primene komplikovanog softvera i logistike.

9 miliona evra investicija

Između februara 2014. i januara 2015. HAGLEITNER je investirao ukupno preko 9 miliona evra u novu proizvodnju dozatora. Građevina ima zapreminu prostorije 10.000 m3. Posebna pažnja je bila obraćena ekološkoj proizvodnji: Potpuno otpadanje putnog transporta smanjuje do minimuma emisije CO2. Za vreme pik potrošnje, sopstven fotovoltažni sistem na krovu zgrade proizvodi 81,25 kWh električne energije. Do oktobra 2015. g. su utrošena 58,92 MWh (početak proizvodnje je tokom februara 2015. g.). Toplota od proizvodnje špric-mašina se, takođe, održivo iskorišćava u novom postrojenju: Odrađeni vazduh se koristi preko zime za podno grejanje u proizvodnoj hali za dozatore.

Lean Management

Cela proizvodnja je smeštena na površinu od samo 2.000 m². U jednoj jedinstvenoj proizvodnoj hali je postavljeno skladištenje sirovine (granulat), izrada alata, proizvodnja sa špric-mašinama, među-skladištenje delova i zaključna krajnja montaža dozatora. U firmi je stvoren sopstveni sistem sortiranja koji, nakon proizvodnje sa špric-mašinama, raspoređuje pravilne količine delova u različite plastične kontejnere. Ne primenjuju se teški za opsluživanje sistemi, kao skladišta sa visokim regalima, viljuškari ili kartoni za čuvanje delova za dozatore. Za novu proizvodnu halu je bilo kupljeno 16 špric-mašina ENGEL e-victory težine od 50 do 500 tona. One su opremljene servo-električnom špric-jedinicom, alatnom zonom firme Holmlos i radnom tehnikom sa isključivo niskim emisijama štetnih supstanci. Nakon investicije u sistem za brzu zamenu alata i radionica za smanjenje vremena za pripremu mašina, HAGLEITNER je uspeo da smanji to vreme na 15 do 30 minuti prema vrsti mašine.

Tokom nove izgradnje, celokupna logistika je bila potpuno ponovo opremljena. Pre preuređenja, HAGLEITNER je dobijao neophodne sirovine za proizvodnju dozatora direktnim isporukama od svojih dobavljača. Vreme za isporuku je bilo između 6 i 16 nedelja i zbog toga su se skladišne rezerve održavale relativno velikim. Kako bi se optimizirao taj sistem, bile su uvedene takozvane redovne posete dobavljača. Uporedo sa tim, ceo potok materijala je bio preuređen od kartonskih pakovanja na plastične kontejnere – trenutno je u upotrebi 20.000 takvih kontejnera. Tim sistemom učestalost isporuka se je uvećala do tri puta nedeljno, a skladišni obrt se duplirao.

Ako imate pitanja, mi smo na Vašem raspolaganju: 05-0456 po lokalnim cenama iz cele Austrije.