59.255 kvadratni metra: Hagleitner stiče industrijski park Högmoos

Diler nekretnina sa udruženjem Raiffeisen Zalcburg, kao i sa grupom Hutter & Schrantz Stahlbau i sa njenim ćerka firmom Stahlbau u Oberhofer-u

Vlasnik firme i izvršni direktor Hans Georg Hagleitner i šef proizvodnje Ernst Brunner sa članovima upravnog odbora fondacije na imovinu u Högmoos-u: Erich Schuster, Dr. Robert Krivanec, magistar Helmut Reischenböck (sleva na desno)

Pogled sa juga. Plava linija označava granicu.

Pogled sa istoka. Plava linija označava granicu.

Zell am See (OTS) - Privatna fondacija Hagleitner je kupila najveću industrijsku zonu u rejonu salcburškog Pinzgau-a. Ona se sastoji od sedam parcela u Taxenbach-Högmoos-u ukupne površine 59.255 kvadratnih metara. Nekretnina je dosada bila sopstvenost udruženja Raiffeisen u Zalcburgu. Građevinska prava je posedovala grupa Hutter & Schrantz Stahlbau i njihova ćerka firma Oberhofer Stahlbau Ges. m. b. H. , a od 1. aprila 2019. zaključeni posao je stupio na snagu. Strane učesnice su se dogovorile da sačuvaju u tajnosti prodajnu cenu.

Motivi kupca

Za Hagleitner to je strateška investicija. Ernst Brunner, član izvršnog odbora: „Grupa Hagleitner raste celishodno. U prvih pet godina smo uspeli da povećamo promet za 49,6 procenata, a sada je dostigao više od 125 miliona. I ta tendencija se nastavlja. Zato ćemo u budućnosti izgraditi u Zell am See drugi hemijsko-tehnički pogon koji želimo da započnemo tokom maja. Ali smo naišli na problem sa mestom, kod nas je to skoro potpuno iscrpljeno.“

U Hagleitner-u radi preko 975 zaposlenih, a ne manje od 450 od njih rade u Zell am See. Vlasnik i izvršni direktor Hans Georg Hagleitner: „Naš doprinos za austrijsku lokaciju je održiv. Ovde se sprovode istraživanja, sprovode se razvoj i proizvodnja. To je tvrdo zaleglo u privatnoj fondaciji Hagleitner. U statutu fondacije je zalegla situacija u kojoj svi dobijaju: Mi garantujemo kvalitet i stvaramo vrednosti – radna mesta i rast. Istovremeno porodična firma je zaštićena od nasrtaja trećih lica.“

Motivi prodavca

Taj posao je veoma važan i za udruženje Raiffeisen u Zalcburg-u. Za udruženje on označava: Za Raiffeisen u centru pažnje stoji održiv razvoj regiona, posebno industrijski prosperitet. Uvek procenjujemo da li je to što radimo dobro za ljude, za zemlju i za lokalnu industriju. Tim poslom smo osigurali regionu trajan privredni razvoj. U to spada i osiguranje terena za privrednu delatnost.

Dobra ekonomska konjunktura u Zalcburg-u se, predi svega, duguje uspešnim srednjim preduzećima, kao što je Hagleitner Hygijene. Kako bi ostalo tako i u budućnosti, neophodni su zdrav rast, investicije i inovacije. Sticanje terena u Högmoos-u je pokazalo da je za uspešnu firmu Hagleitner prioritet dalji razvoj rođene industrije.

Grupa Hutter & Schrantz Stahlbau je ustupila svoja građevinska prava na strateškim parcelama. Martin Heinz je direktor firme Hutter & Schrantz Stahlbau AG: „Da si uspešan, znači da gomilaš resurse.“ Kako se to praktično radi, pokazuje firma Stahlbau Ges. m. b. H. iz Oberhofer-a: „Uspešan razvoj tokom poslednjih godina nam daje za pravo: Mi se širimo na osnovnoj lokaciji u Saalfelden-u, gde ulažemo svoj slobodni kapital.“

Hagleitner u 28 naseljenih mesta

Osnovna lokacija Hagleitner-a ostaje Zell am See. Tu se higijenska firma rasprostire već na 45.002 kvadratnih metara. Sa susednom adresom u Högmoos-u firma želi da osigura za sledeća pokolenja svoje obećanje za kvalitet. Od tog trenutka firma ima na raspolaganju ukupno 104.257 kvadratnih metara u regionu Pinzgau. Oba terena imaju direktnu vezu do Zapadne železničke linije. Činjenica je: Hagleitner ima 27 lokacija, plus jednu dugoročnu stratešku. Druga činjenica je rezultat iz protekle poslovne godine: 125.288.000 evra promet od aprila 2018. do marta 2019.

Upozorenje za pitanja:
Hagleitner Hygiene International GmbH
Bernhard Peßenteiner
portparol za štampu
+43 5 0456-11303
bernhard.pessenteiner@hagleitner.at
http://www.hagleitner.com