Texte descriere
conform ÖNORM A2063 Pentru planificatori, arhitecți și instalatori


Texte pentru licitații pentru zona sanitară