Condiții de utilizare generale
Pentru website-ul Hagleitner Hygiene International GmbH

1. Domeniu de utilizare

Utilizarea website-ului Hagleitner și toate datele, informațiile și serviciile disponibile pe acesta, cu excepția acelor servicii care necesită un acord separat, se bazează exclusiv pe aceste condiții de utilizare, care pot fi suplimentate, modificate și înlocuite cu condiții suplimentare.

Prin acceptarea utilizării website-ului, este acceptată valabilitatea acestor condiții de utilizare în versiunea respectivă.

 

2. Website

Pe website-ul Hagleitner sunt oferite diverse date, informații și aplicații. Hagleitner are dreptul în orice moment să întrerupă funcționarea website-ului Hagleitner în întregime sau parțial. Hagleitner nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru disponibilitatea permanentă sau funcționalitatea completă a website-ului Hagleitner și / sau pentru link-urile către website-uri, aplicații (Apps) sau adrese URL ale altor operatori.

Anumite zone ale website-ului pot fi protejate prin parolă. De aceea, accesul la aceste pagini este posibil numai în cazul în care utilizatorul s-a înregistrat în prealabil în acest scop. Nu există un drept legal la înregistrare.

 

3. Utilizarea

Utilizarea conținuturilor și / sau a serviciilor furnizate pe website-ul Hagleitner face obiectul acestor condiții generale de utilizare în versiunea aplicabilă.

Orice condiții de afaceri, utilizare sau licențiere convenite separat vor avea prioritate față de aceste condiții generale de utilizare.

Toate conținuturile furnizate pe website-ul Hagleitner sunt protejate de drepturi de autor și, după caz, de drepturile de marcă comercială și, dacă nu s-a specificat altfel în mod expres, sunt destinate doar pentru uz personal, necomercial.

Datele, informațiile, aplicațiile, denumirile de marcă, imaginile și alte conținuturi nu pot fi utilizate, în special editate, schimbate, copiate, modificate, completate, reproduse, distribuite sau utilizate în orice alt mod fără acordul prealabil în scris al Hagleitner.

Orice altă utilizare nu este permisă fără acordul prealabil al Hagleitner sau al titularului drepturilor de autor respective. Dincolo de drepturile de utilizare acordate în mod expres, utilizatorului nu i se acordă nicio licență sau alte drepturi, în special în legătură cu numele companiei, drepturile de proprietate industrială (mărci comerciale, mostre sau brevete) sau cu drepturile de autor.

 

4. Obligaţiile utilizatorului

Atunci când utilizează website-ul Hagleitner, utilizatorii website-ului Hagleitner nu trebuie să încalce legile aplicabile și bunul simț, în special să nu le folosească în scopuri ilegale, să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale Hagleitner, să nu transmită conținuturi cu viruși / Troiani, să nu introducă, stocheze sau trimită link-uri sau conținut care nu le aparțin, în special dacă aceste link-uri sau conținuturi încalcă legea sau prevederile contractuale sau dacă o răspândesc reclamă sau mesaje nesolicitate (spam). Hagleitner are dreptul să blocheze accesul la website-ul Hagleitner în orice moment.

 

5. Răspunderea/Garanția

În cazul unui transfer gratuit de date, informații și aplicații de către Hagleitner, orice răspundere a Hagleitner este exclusă, cu excepția cazului în care se poate dovedi un comportament intenționat.

În plus, o răspundere a lui Hagleitner presupune un comportament dovedit intenționat sau o neglijență crasă. În general, răspunderea Hagleitner pentru daunele indirecte, pe cale de consecință sau pentru câștigurile pierdute, precum și pentru orice pierdere sau modificare a datelor și informațiilor este exclusă. Răspunderea pentru vătămări corporale există deja în cazul unei neglijențe.

Hagleitner nu își asumă nicio răspundere pentru acuratețea, precizia, neexistența unor drepturi de proprietate intelectuală ale terților, integritatea și/sau disponibilitatea permanentă a website-ului Hagleitner.

Hagleitner nu garantează absența software-urilor dăunătoare pe website-ul Hagleitner. Înainte de a utiliza și descărca date sau informații, utilizatorii trebuie să ia ei înșiși măsurile de protecție necesare.

 

6. Protecţia datelor

Protecția sferei dvs. private este importantă pentru noi. Respectăm legile aplicabile privind protecția datelor atunci când folosim și procesăm datele cu caracter personal ("pbD"). Informaţii detaliate găsiţi în Declarația privind protecția datelor cu caracter personal.

 

7. Diverse

Acordurile suplimentare necesită forma scrisă.

În cazul în care anumite prevederi din aceste condiții sunt sau nu mai sunt valabile, valabilitatea celorlalte prevederi se păstrează. Prevederea nevalabilă sau nulă va fi înlocuită de o prevedere cât mai apropiată de conținutul acesteia. Această regulă se aplică în mod corespunzător și la omisiuni.

Se aplică exclusiv legislația austriacă, cu excepția normelor de referință și a legislației comerciale ONU.

Locația de execuție este Zell am See. Jurisdicția este instanța competentă pentru Zell am See, cu excepția cazului în care nu este vorba de o activitate de consum în temeiul articolului 1 din Legea privind protecția consumatorilor.