Česta pitanja - Pitanja i odgovori.
Kratice.

U čemu je razlika između ograničenog virucida i virucida?

Sredstvo za dezinfekciju koje djeluje protiv virusa s ovojnicom su ograničeni virucidi. Proizvodi koji djeluju protiv virusa bez ovojnice su virucidi.

Što su virusi s ovojnicom, a što virusi bez ovojnice?

Virusi s ovojnicom nisu tako otporni na sredstva za dezinfekciju kao virusi bez ovojnice. U najpoznatije viruse s ovojnicom ubrajaju se uzročnici gripe, hepatitisa B i HIV-a. Virusi bez ovojnice često su otporni na sredstva za dezinfekciju. U najpoznatije viruse bez ovojnice spadaju norovirusi, HPV, rotavirusi i adenovirusi.

Što su alkilamini?

Alkilamini su alkalne djelatne tvari koje se između ostalog primjenjuju u sredstvima za dezinfekciju jer dobro djeluju protiv bakterija, a prije svega TBC-a. (hygienicDES PERFECT
 

Što su aldehidi?

Aldehidi su kemijski spojevi, koji djeluju kao proizvod metabolizma u našim stanicama. Jedan od najpoznatijih aldehida je formaldehid. Između ostalog se primjenjuje i kao djelatna tvar u sredstvima za dezinfekciju, jer za razliku od mnogih drugih dezinfekcijskih sredstava djeluje vrlo dobro protiv virusa bez ovojnice. (hygienicVIRUZID).

Što su virusi influence?

Virusi influence su virusi s ovojnicom koji izazivaju gripu. Svaki dezinfekcijski proizvod koji djeluje kao ograničeni virucid djeluje protiv uzročnika influence. Budući da se virus mijenja svake godine, potrebno je svake godine prilagođavati cjepivo. Svi naši dezinfekcijski proizvodi djeluju protiv virusa influence.

Što su norovirusi?

Norovirusi su virusi bez ovojnice koji izazivaju teško povraćanje i proljev. Čak i najmanja čestica virusa dovoljna je za prijenos, pa se širenje norovirusa često pojavljuje u zajedničkim prostorijama poput škola, internata, domova za njegu ili vojarnama. Samo hitnim dezinfekcijskim mjerama s posebnim proizvodima za dezinfekciju može se spriječiti širenje zaraze. Ne postoji cjepivo protiv norovirusa.

Dezinfekcija ruku: septDES GEL (15 s), septLIQUID PLUS (15 s), septLIQUID SENSITIVE (60 s)

Dezinfekcija površina: hygienicDES FORTE (1 min), hup DISINFECT (1 min), hygienicVIRUZID (15 min),

dezinfekcija rublja: havon DES 40, havon DES 60, havon PROFESSIONAL DISINFECT 40, havon PROFESSIONAL DISINFECT 60

 

Što znači kratica HPV?

Kratica HPV označava humane papiloma viruse. Ti virusi nemaju ovojnicu, mogu zaraziti stanice sluznica i izazvati tumore. Oni su uglavnom dobroćudni i uzrokuju bradavice. No, neki tipovi HPV-a uzrokuju rak. Stoga je posebno važno da u područjima s mnogo kontakta kože s površinama, primjerice u bazenu i solarijima, sredstva za dezinfekciju (hygienicPLUS, hygienic3000) djeluju protiv njih.

Što znači kratica NTA?

NTA označava nitrilotri-octenu kiselinu. Koristeći NTA smekšava se voda unutar sredstava za pranje i čišćenje. Budući da se od određene količine primjene svrstava u opasne za zdravlje, ne koristimo NTA u našim proizvodima oznake green efficiency.

Što su rotavirusi?

Rotavirusi su virusi bez ovojnice koji posebno kod male djece uzrokuju težak proljev. Stoga je posebno važno da se već u vrtiću pazi na to da djeca nakon korištenja toaleta i prije jela operu ruke sapunom. Ne postoji cjepivo protiv rotavirusa.

Što je EDTA?

EDTA označava etilendiamintetra-octena kiselina. Primjenjuje se u sredstvima za pranje i čišćenje za smekšavanje vode. EDTA se u postrojenju za pročišćavanje slabo biološki razgrađuje. Može otopiti otrovne soli teških metala iz mulja otpadnih voda, koje u određenim uvjetima mogu dospjeti u našu pitku vodu. Stoga nikada nismo primijenili EDTA u našim proizvodima.

Što znači kratica MRSA?

MRSA označava Staphylococcus aureus otporan na meticilin te je uzročnik bolesti otporan na određene antibiotike. U uvjetima masovnog industrijskog uzgoja životinja i nekontroliranog davanja antibiotika određeni sojevi bakterija postali su otporni na antibiotike. MRSA spadaju među najpoznatije klice, jer je tzv. bolnička klica koja stvara mnoge probleme. U Europskoj uniji od nje umire barem 25.000 ljudi. MRSA je otporna na antibiotike, no ne i na sredstva za dezinfekciju. Stoga pravilna dezinfekcija štiti bolnicu od njihova širenja.

Što je RKI?

Kratica RKI označava Robert Koch-Institut, njemački državni institut za zarazne bolesti. To je glavna njemačka državna ustanova aktivna na području nadzora i prevencije bolesti. Kod potvrđenih slučajeva RKI ima popis sredstava za dezinfekciju koja štite od daljnjeg širenja.

Što je MNV?

MNV označava Murine noroviruse; to su norovirusi koji napadaju miševe. Humani norovirusi su virusi kojima se mogu zaraziti ljudi. Oni se ne mogu uzgojiti u laboratoriju. Stoga se MNV koristi za testiranje djelotvornosti sredstava za dezinfekciju.

Što je ÖGHMP?

ÖGHMP je kratica za Austrijsko društvo za higijenu, mikrobiologiju i preventivnu medicinu. Komisija ÖGHMP-a za sredstva za dezinfekciju ocjenjuje stručnu analizu sredstava za dezinfekciju te sastavlja stručno mišljenje s potvrdom njihove djelotvornosti. Sredstva za dezinfekciju navode se na popisu ÖGHMP-a za korisnike na internetu.

Što je TBC?

TBC označava tuberkulozu. To je bakterijska zarazna bolest uzrokovana mikobakterijama, a najčešće napada pluća. TBC se uglavnom prenosi zaraznim kapljicama (kašljanje, kihanje) te je na prvom mjestu globalne statistike smrtonosnih zaraznih bolesti. Prema najnovijoj informaciji, u Ukrajini svaki 70. građanin ima TBC. Uglavnom se primjenjuju alkoholni dezinfekcijski proizvodi protiv širenja TBC-a.

Što je VAH?

VAH označava Udrugu za primijenjenu higijenu. Komisija VAH-a za sredstva za dezinfekciju ocjenjuje stručnu analizu sredstava za dezinfekciju te izdaje certifikate s potvrdom njihove djelotvornosti. Sredstva za dezinfekciju navode se u katalogu za korisnike koji vodi VAH.

Što znači kratica DGHM?

DGHM je kratica za Njemačko društvo za higijenu i medicinu. Djelotvornost sredstva za dezinfekciju između ostalog se stručno procjenjuje sukladno katalogu zahtjeva i na temelju standardnih metoda DGHM-a.