VŠE Z JEDNOHO ODLITKU:

Systém HAGLEITNER Hygiene získal Rakouskou cenu za logistiku v roce 2016!

Propůjčení Rakouské ceny za logistiku společnosti HAGLEITNER v roce 2016

Tak vypadají vítězové. Zleva doprava: Christian Karner, Klaus Steiner, Andreas Auzinger, Hans Jürgen Landl

Vše z jednoho (vstřikovaného) odlitku. Nová řada dávkovačů od společnosti HAGLEITNER.

Detailní snímek jednoho ze 16 nových vstřikovacích lisů ve výrobě dávkovačů strojů ve společnosti HAGLEITNER

Společnost HAGLEITNER otevřela v říjnu 2015 ve svém hlavním sídle v Zell am See novou výrobu dávkovačů. Cílem novostavby byl výrobní řetězec fungující podle koncepce Lean: Optimální cesty, ekologicky udržitelná výroba a minimalizované stavy zásob skladem. S tímto projektem dokázal podnik přesvědčit porotu na Rakouském dni logistiky 2016.

Toto vyznamenání bylo podniku vyrábějícímu hygienické potřeby uděleno za podaný projekt „Výroba dávkovačů NOVĚ. Simple Logistics – komplexní použití Lean SCM“ – ocenění bylo uděleno dne 8. června 2016 v Linci v rámci Rakouského dne logistiky. Tuto cenu přijali pan Christian Karner (provozní ředitel), pan Hans-Jürgen Landl (vedoucí úseku výroby dávkovačů), pan Klaus Steiner (vedoucí úseku logistiky a výroby papíru) a pan Andreas Auzinger (vedoucí oddělení Lean Management).

Odůvodnění poroty

Vyzdviženo bylo obzvláště celkové nasazení společnosti HAGLEITNER. Po výstavbě vstřikovny na výrobu dávkovačů v Zell am See činí vzdálenost, kterou jeden dávkovač urazí pří výrobě, pouhých 25 metrů. Tato koncentrace přidané hodnoty jde ruku v ruce se snížením interních zásob a zřízením systému KPI. Ten sleduje a řídí probíhající procesy. Veškerá učiněná opatření přispěla k výraznému zvýšení úrovně servisu pro interní zákazníky. HAGLEITNER se přitom spolehl na „jednoduchá“ řešení bez použití rozsáhlého softwaru a logistických řešení.

Investice 9 milionů eur

HAGLEITNER investoval od února 2014 do ledna 2015 celkem více než 9 milionů eur do výroby nových dávkovačů. Přístavba má objem 10 000 m3. Zvláštní pozornost byla věnována ekologické výrobě: Díky úplnému zrušení silniční přepravy byla minimalizována produkce CO2. Vlastní fotovoltaika na střeše vstřikovny produkuje ve špičce 81,25 kWh. V říjnu 2015 bylo získáno již 58,92 MWh (začátek výroby v únoru 2015). V novém zařízení se rovněž efektivně využívá teplo vznikající při používání vstřikovacích lisů: Odpadní vzduch se v zimě používá na vyhřátí podlahového topení ve výrobě dávkovačů.

Lean management

Celková výroba nyní zabírá pouze 2 000 m2 výrobní plochy. Skladování surovin (granulát), nástrojárna, výroba vstřikovacím lisováním, skladování dílů v meziskladu v supermarketu a závěrečná konečná montáž probíhají nyní pouze v jedné hale. Byl vyvinut vnitropodnikový třídicí systém, který ihned po vystříknutí odkládá správné množství dílů do různých plastových kontejnerů. Nejsou zapotřebí nákladné systémy jako sklad s vysokými regály, vysokozdvižné vozíky nebo vlnitá lepenka na skladování součástí zásobníků. Do nové výrobní haly bylo zakoupeno 16 vstřikovacích lisů ENGEL o hmotnosti 50 až 500 tun. Ty jsou již vybaveny servoelektrickou stříkací jednotkou, prostorem na nářadí bez příček a pohonnou technikou s mimořádně nízkými emisemi. Po investicích do rychlovýměnného systému a absolvování workshopů na snížení náběhového času jej společnost HAGLEITNER snížila na 15 až 30 minuto podle typu stroje.

V souvislosti s novou výstavbou vstřikovny byla nově uspořádána i celá logistika. Dříve si společnost HAGLEITNER obstarávala suroviny potřebné na výrobu dávkovačů přímo od svých dodavatelů. Dodací lhůty činily 6 až 16 týdnů, proto byly zapotřebí velmi vysoké zásoby na skladě. Pro optimalizaci tohoto procesu byly zavedeny takzvané Milk Run (systém zásobování). Paralelně k tomu byl změněn celkový tok materiálu z kartonů na oběžné obaly, v současnosti používáme cca 20 000 plastových kontejnerů. Díky tomuto systému bylo možné zvýšit frekvenci zásobování na třikrát týdně a zdvojnásobit obrat zásob na skladě.

V případě zpětných dotazů jsme vám kdykoli k dispozici: 05-0456 za místní tarif z celého Rakouska.