Hygienická opatření u rezistentních choroboplodných zárodků

Doporučení od KRINKO

Dezinfekce, kde ji právě potřebujete. Dávkovač dezinfekčního prostředku XIBU senseDISINFECT lze volitelně namontovat samostatně, na stěny nebo na stoly.

Kliky dveří jsou klasickými kontaktními plochami přenášejícími choroboplodné zárodky. Předcházejte tomuto riziku našimi dezinfekčními prostředky!

Virucidní dezinfekční prostředek hygienicVIRUZID lze nanášet pomocí hygienických ubrousků hup DRY. Pro rychlou, nekomplikovanou dezinfekci a čištění ploch!

Vysoké hygienické standardy jsou jediným účinným opatřením, jak chránit pacienty, personál a návštěvníky před rezistentními bakteriemi.

Komise pro nemocniční hygienu a prevenci infekce (KRINKO, Kommision für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention) Institutu Roberta Kocha (RKI) zveřejnila doporučení pro lékařská zařízení: „Hygienická opatření při infekcích nebo osídlení multirezistentními gramnegativními bakteriemi“.

Podstatou doporučení je klasifikace původce nemoci podle rezistence proti čtyřem důležitým skupinám antibiotik. Pokud účinkuje pouze jedna skupina, hovoří se o 3 MRGN (multirezistentních gramnegativních původcích), pokud neúčinkuje žádná, tak o 4 MRGN (multirezistentních gramnegativních původcích). Hygienická opatření vyplývající z této klasifikace 3 MRGN a 4 MRGN zohledňují jak speciálního původce, tak rizikové faktory příslušných pacientů a prostředí, ve kterém bude tento pacient léčen.

Nejúčinnější opatření v každém případě představuje základní hygiena pomocí dezinfekčního prostředku uvedeného na seznamu ÖGHMP, a to z důvodu ochrany před rezistentními choroboplodnými zárodky. HAGLEITNER má správné výrobky pro dezinfekci a znalosti pro udržitelné zavedení nezbytných opatření. Naše dezinfekční prostředky pro plošnou dezinfekci mají certifikaci ÖGHMP a DGHM/VAH.

Tudy k našim dezinfekčním prostředkům >>

V případě dotazů jsme vám kdykoli k dispozici: 05-0456 za místní tarif z celého Rakouska.

Naše dezinfekční prostředky jsou samozřejmě k dostání rovněž ve webovém obchodě .