Спецификации
в съответствие с ÖNORM A2063 за проектанти, архитекти и инсталиращи