Изтегляне на папка.
Преглед на всички документи.

Ето нашите текущи папки, които можете да изтеглите.

Папка Санитарна ХИГИЕНА

Папка Дезинфекция на ръцете.

XIBU hybrid - Интелигентна система дозатори

Папка Luna 2.0.

Папка ХИГИЕНА за кухнята.

integral 4PURE/MIX

Хигиена в кухнята

Папка integral 4PLUS.

Всичко от един източник.

Информационен лист hagomat waterSOFT.

Папка ХИГИЕНА на прането.

Дезинфекция на прането havon

Папка Обща ХИГИЕНА.

XIBU 2WIPE - Дозатор за мокри кърпички

Папка integral 2GO HsM

Папка i.h.s.

Други папки.

Папка Защитни ръкавици BRILLANT.