ЧЗВ - въпроси и отговори.
Съкращения.

Каква е разликата между ограничен вируциден и вируцид?

Дезинфекциращи средства, които действат срещу обвитите вируси, са ограничен вируцид. Продуктите, които действат срещу необвити и обвити вируси, са вируцидни.

Какво представляват обвитите и необвити вируси?

Обвитите вируси са по-малко устойчиви на дезинфекциращи средства, отколкото необвитите вируси. Сред най-известните обвити вируси са причинителите на грип, хепатит В и ХИВ. Необвитите вируси често са устойчиви на дезинфекциращи средства. Към най-известните необвити вируси се броят норовируси, HPV, ротавируси и аденовируси.

Какво представляват алкиламините?

Алкиламините са алкални агенти, които се използват в дезинфекциращи средства, освен всичко друго, тъй като действат добре срещу бактериите и особено срещу туберколоза. (hygienicDES PERFECT)Алкиламините са алкални агенти, които се използват в дезинфекциращи средства, освен всичко друго, тъй като действат добре срещу бактериите и особено срещу туберколоза. (hygienicDES PERFECT)

Какво представляват алдехидите?

Алдехидите са химични съединения, които също се намират като метаболит в нашите клетки. Един от най-известните алдехиди е формалдехид. Използва се и като активно вещество в дезинфекциращите средства, тъй като за разлика от много други дезинфектанти, той действа много добре срещу необвитите вируси. (hygienicVIRUZID)

Какво представляват грипните вируси?

Грипните вируси са обвити вируси и задействат грипа. Всеки продукт за дезинфекция, който има ограничен вируциден ефект, действа срещу грипния вирус. Тъй като вирусът се променя всяка година, ваксината трябва да се коригира всяка година. Всички наши Дезинфекциращи продукти действат срещу грипните вируси.

Какво представляват норовирусите?

Норовирусите са необвити вируси и предизвикват силно повръщане. Тъй като дори незначителни частици вируси са достатъчни за предаване, огнища на норовируси често се появяват в обществени сгради, като училища, пансиони, старчески домове или казарми. Само чрез незабавно предприети мерки за дезинфекция със специални продукти за дезинфекция може да се предотврати разпространението. Срещу норовирусите няма ваксина.

Дезинфекция на ръцете: septDES GEL (15сек.), septLIQUID PLUS (15сек.), septLIQUID SENSITIVE (60сек.)

Дезинфекция на повърхности: hygienicDES FORTE (1мин.), hup DISINFECT (1мин.), hygienicVIRUZID (15мин.),

дезинфекция на прането: havon DES 40, havon DES 60, havon PROFESSIONAL DISINFECT 40, havon PROFESSIONAL DISINFECT 60

 

Какво означава съкращението HPV?

Съкращението HPV означава човешки папиломни вируси. Тези вируси нямат обвивка и могат да заразят клетките на лигавиците и да причинят тумори. Те обикновено са доброкачествени и причиняват брадавици. Но някои видове HPV причиняват също и рак. Ето защо е особено важно, в зоните, където има прекалено много контакт на кожата с повърхности, напр. в басейни и солариуми, да се използват дезинфекциращите средства (hygienicPLUS, hygienic3000), които действат срещу него.

Какво означава съкращението NTA?

NTA означава нитрилотриоцетна киселина. С NTA се омекотява водата в препаратите за миене и почистване. Тъй като тя е класифицирана като опасен за здравето след определено количество употреба, ние не използваме NTA в нашите продукти green efficiency.

Какво представляват ротавирусите?

Ротавирусите са вируси без обвивка и причиняват тежка диария, особено при малки деца. Затова е особено важно в детската градина да се уверите, че децата мият ръцете си със сапун след тоалетната и преди хранене. Срещу ротавирусите има ваксина.

Какво е EDTA?

EDTA означава етилендиаминтетраоцетна киселина. Използва се в препаратите за миене и почистващите средства. EDTA е слабо биоразградима в пречиствателното съоръжение. Тя може да разтвори токсични соли на тежки метали от утайките от канализацията, които дори могат да попаднат в нашата питейна вода. Ето защо никога не сме използвали EDTA в нашите продукти.

Какво означава съкращението MRSA?

MRSA означава устойчив на метицилин стафилококус ауреус и е патоген, устойчив на определени антибиотици. Чрез индустриалното земеделие и неконтролираното приложение на антибиотици определени бактериални щамове стават устойчиви на антибиотици. MRSA е един от най-известните микроби, тъй като е така нареченият болничен микроорганизъм и е заплаха. Всяка година най-малко 25000 души в ЕС умират от него. Въпреки че MRSA е устойчив на антибиотици, той не е устойчив на дезинфекциращи средства. Следователно правилната дезинфекция предпазва болницата от неговото разпространение.

Какво представлява RKI?

Съкращението RKI означава Институт на Робърт Кох, Германският федерален институт по инфекциозни заболявания. Това е централната институция на германското федерално правителство в областта на надзора върху болестите и превенцията им. В случай на епидемии, RKI има списък, кои дезинфекциращи средства предпазват от по-нататъшно разпространение.

Какво представляват MNV?

MNV означава миши норовируси; това са норовируси, които заразяват мишки. Човешките норовируси са вируси, които могат да заразят хората. Не е възможно да се отглеждат в лабораторни условия. Следователно MNV се използват за проверка на ефективността на дезинфекциращите средства.

Какво представлява ÖGHMP?

ÖGHMP е съкращението за Австрийското дружество по хигиена, микробиология и превантивна медицина. Комисия за дезинфекция на ÖGHMP оценява докладите за дезинфекциращите средства и предоставя експертни становища за тяхната ефективност. Дезинфекциращите средства могат да бъдат намерени в списък на ÖGHMP за потребители в Интернет.

Какво е TBC?

TBC е съкращение за туберкулоза. Това е бактериално инфекциозно заболяване, причинено от микобактерии и най-често засяга белите дробове. TBC се предава предимно чрез капкова инфекция (кашлица, кихане) и води световната статистика на смъртоносните инфекциозни заболявания. Според нов доклад, например, в Украйна, всеки 70-ти. гражданин страда от туберколоза. Предимно алкохолни продукти за дезинфекция се използват срещу разпространението на TBC.

Какво представлява VAH?

VAH означава Асоциация по приложна хигиена. Комисия за дезинфекция във VAH оценява докладите за дезинфекциращите средства и предоставя сертификати за тяхната ефективност. Дезинфекциращите средства са достъпни в каталог VAH за потребители.

Какво означава съкращението DGHM?

DGHM е съкращението за Немското дружество по хигиена и микробиология. Ефективността на дадено дезинфекциращо средство се оценява, наред с други неща, в съответствие с каталога на изискванията и въз основа на стандартните методи на DGHM.