Безконтактен дозатор за сапун на пяна.
XIBU senseFOAM

Безконтактният дозатор за сапун на пяна XIBU senseFOAM привлича вниманието във всяко санитарно помещение със седем налични декора. Той впечатлява с лесно за потребителя обслужване, вграден допълнителен резервоар и електронен индикатор за нивото на консуматива. Подходящите консумативи сапун на пяна могат да се сменят без разход. Количеството на дозиране се регулира свободно според нуждите. Дозаторът може да се отваря само с XIBU ключ - за плюс към сигурността. 

Безконтактно дозиране.
Много лесен за обслужване.

Не може да бъде по-лесно: Просто задръжте ръката си под дозатора за сапун и XIBU senseFOAM ще подаде предварително настроеното количество сапун на пяна.

Никога празен.
Вграден допълнителен резервоар.

Благодарение на допълнителния резервоар дозаторът за сапун на пяна подава още сапун, дори тогава, когато консумативът във vacuumBAG е празен.

Индикатор за нивото на консуматива.
LED-сигнализация.

Вашият почистващ екип ще разпознае с един поглед нивото на консуматива на Вашия сензорен дозатор за сапун. LED-сигнализацията показва, дали vacuumBAG вече е празна и дали допълнителният резервоар е активен.

към магазина

ИНДИВИДУАЛЕН
програмируем

ИКОНОМИЧЕН
при разход

БЕЗКОНТАКТЕН
благодарение на сензор

Пълнители.

Можете да избирате между четири различни консумативи за XIBU senseFOAM. Спектърът варира от дезинфекциращ сапун на пяна до висококачествена сапунена пяна с или без аромати. Практичната и лесно сменяема vacuumBAG гарантира, че сапунът се изразходва изцяло и в торбичката не остават остатъци