Безконтактен дозатор за дезинфекция на ръце.
XIBU senseDISINFECT

Лесно и сигурно: Ако някой държи ръцете си под дозатора за дезинфекциращо средство за ръце, той подава предварително настроеното от Вас количество дезинфекциращо средство. Вграден допълнителен резервоар и бързо четящ се LED-индикатор за нивото на консуматива се грижат за това, дозаторът никога да не е празен при правилна поддръжка. Можете да го монтирате по избор на стената или да го поставите свободно стоящ върху маса. За целта са налични собствени държачи. Проучвания доказват ефикасността на консумативите с дезинфекциращи средства.

3 мл за 3 секунди.

За професионална дезинфекция на ръцете WHO препоръчва три милилитра дезинфекцираща течност. XIBU senseDISINFECT я подава за три секунди и след това спира автоматично.

Без микроби при зареждане на консуматива.

Тъй като дозаторът за дезинфекциращо средство не засмуква въздух при дозиране на дезинфекциращото средство, дозаторът и консумативът не се замърсяват с микроби. Ето защо предварителна обработка не е необходима.

Регулируемо количество на дозиране.

Според целта на употреба количеството на дозиране може да се регулира свободно. В по-малки чувствителни области в здравно отношение, например в административни сгради, можете да използвате по-малко количество дезинфекциращо средство за ръце.

към магазина

ИНДИВИДУАЛЕН
програмируем

ИКОНОМИЧЕН
при разход

БЕЗКОНТАКТЕН
благодарение на сензор

Консумативи.

Проучвания доказват ефикасността на предлаганите консумативи за XIBU senseDISINFECT. Дезинфекциращите средства се отличават с обширен спектър на действие и щадят кожата благодарение на хидратиращия ланолин.

septLIQUID SENSITIVE

Магазин

Дезинфекция на ръце

Първата грижа за кожата, която също дезинфекцира.

septLIQUID PLUS

Магазин

Дезинфекция на ръце

Готов за употреба, разтвор на алкохолна основа с вируцидно действие за хигиенна дезинфекция на ръцете.