Здравеопазване и грижа.
Обща ХИГИЕНА.

Препълнени чакални, силно натоварени тоалетни и преди всичко опасност от кръстосано замърсяване: Това са предизвикателства, които ще посрещнете успешно с нашите продукти. Ние Ви предлагаме решения за бързото дезинфекциране на повърхности и инструменти, както и комфортни ръкавици за прегледи и работа.

Нашите ТОП препоръчани продукти за болници, старчески домове и хосписи:

Нашите препоръчани продукти за лекарски практики и аптеки:

Не откривате подходящия продукт? Тук ще намерите целия ни продуктов спектър за хотелското домакинство:

Преглед на продукт