Течни почистващи компоненти:
havon PROFESSIONAL

За сферата на приложение на автоматичното дозиране, системата havon PROFESSIONAL предлага осем почистващи компоненти, които според изискването могат да се смесват един с друг. Благодарение на тях ще се справите с всяко предизвикателство при пране. С green efficiency и ефективно дозиране тази концепция за пране създава чист, икономичен и екологичен резултат от прането.

Мощни помпи.

Високодебитните помпи с електронно управление на оборотите пасват на всякакъв размер машини и гарантира оптимални резултати и ниска консумация.

Икономична система.

Една единствена дозираща система може да обслужва до четири перални машини. Това Ви спестява време, място и пари.

Индивидуална настройка.

Всяка перална машина има собствен блок за управление. Чрез дисплея на машината можете постоянно да следите, дали системата havon CONTROL е изправна. Тя показва изчерпаните продукти или системните грешки веднага.

ИНДИВИДУАЛЕН
програмируем

ИКОНОМИЧЕН
при разход

ЕКОЛОГИЧЕН
green efficiency

Консумативи

Системата havon PROFESSIONAL се състои от осем почистващи компонента, които според изискването могат да се комбинират един с друг.

Цветната система на Hagleitner прави подмяната на туби лесна и сигурна. Последователните цветни маркировки намаляват грешките.


havon T7, например, гарантира пълен дезинфекционен ефект, без да се отделят неприятни изпарения. Той напълно отговаря на изискванията на Европейския регламент за биоцидите.

 

 

*При havon E4 съгласно ЕС 2019/1148 става дума за прекурсор на взривни вещества, който попада под разпоредбите на Регламента на Европейския съюз. Не се разрешава продажба на частни клиенти. Продажбата е възможна само с попълнена декларация на клиента. Hagleitner ще Ви изпрати предварително попълнена декларация на клиента. Трябва да я изпратите обратно на Hagleitner, подписана от законен представител на Вашата фирма.