Ръчен дозатор за хартиени кърпи за ръце.
XIBU touchTOWEL

XIBU touchTOWEL е подходящ за всяко санитарно помещение. Благодарение на седемте различни декора, той се вписва безпроблемно във всяка среда. Дозаторът за хартиени кърпи за ръце е снабден със система с две ролки, която автоматично сменя втората ролка, когато първата е изразходвана. Можете свободно да изберете времевия интервал за зареждане на чисти нарязани хартиени кърпи за ръце. XIBU touchTOWEL може да се отваря само с XIBU ключ - за повече сигурност.

Хигиенично изваждане на отделен лист
Лесен за обслужване.

Монтираният срязващ механизъм срязва хигроскопичната хартия преди предаването на оптимална дължина. Тя стига точно за едно избърсване на ръцете.

Никога празен.
Система с 2 ролки.

Благодарение на системата с две ролки на дозатора за хартиени кърпи за ръце, ние предлагаме на посетителите на Вашето санитарно помещение винаги достатъчно хартиени кърпи за ръце. Когато първата ролка хартия е изразходвана, XIBU touchTOWEL автоматично превключва на втората ролка. Така Вашият персонал ще спечели време за зареждане с консуматив.

Правилно откъсване.
Икономично разходване на хартия

Вграденият таймер забавя автоматичното подаване на следващия лист и може да бъде настроен индивидуално.

към магазина

ИЗДЪРЖЛИВ
Корпусът

ИКОНОМИЧЕН
в разхода

ЗАЩИТА ОТ КРАЖБА
благодарение на ключа XIBU

Консумативи.

Ние предлагаме хартиени кърпи за ръце в различни дебелини и варианти.