A. ö. Окръжна болница Куфщайн
Ние сме оборудвали следните зони: санитарна ХИГИЕНА

В Окръжната болница са монтирани 120 дозатора за дезинфектант за тоалетни седалки.

“Заедно - един за друг - здрави в Куфщайн” гласи мотото на Общата обществена окръжна болница в Куфщайн. Това е общински проект на 30 общини.

 

ЗАЩО ХАГЛАЙТНЕР?

Съюзът на общините, който управлява реда в болницата, винаги се е старал за това, да предлага на пациентите и персонала висок стандарт. Това засяга освен медицинското обслужване, също и областите качество, хигиена, икономия и екология. От 2000 година HAGLEITNER е партньор на Окръжната болница Куфщайн.

 

ЗОНИ И ПРОДУКТИ

Любимият продукт на Окръжната болница е XIBU touchSEATCLEANER за дезинфекция на тоалетни седалки, както ни разказва г-жа Сабине Швайгер, акад. Специалист по хигиена:

“Една дезинфекцирана тоалетна седалка е много важна за усещането за хигиена у много хора. Дозаторът е добре приет както от персонала, така и от пациентите. Преди всичко родилките и пациентите, които идват за подготовка за преглед на червата, наистина използват дозатора често. Също и пациентите, които трябва да използват обща тоалетна с други пациенти, оценяват възможността за самостоятелна дезинфекция.”

 

МОНТАЖ
бърз и чист

СЕРВИЗ
добро обслужване и поддръжка

УДОБНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
дозатор и консумативи

ПРЕПОРЪКА ЗА ПРОДУКТА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ТОАЛЕТНИ СЕДАЛКИ

XIBU SEATCLEANER дозира дезинфекцираща пяна, с която се почиства и дезинфекцира тоалетната чиния преди използване.

Обслужването е лесно: задръжте тоалетната хартия под дозатора и нанесете дозираната пяна върху тоалетната седалка. Това дава сигурност на потребителя и едновременно с това осигурява усещане за сухота при сядане.

повече информация

XIBU touchSEATCLEANER bL

Магазин

Дозатор за дезинфекциращ препарат за тоалетна седалка

wcDISINFECT

Магазин

Почистващи средства и бързи дезинфекциращи средства

Чиста тоалетна

Магазин

Изхвърляне през тоалетната