Često postavljana pitanja - pitanja i odgovori
Dezinfekcija.

Je li važno da se dezinficiraju ruke u kuhinji? Kakvo sredstvo nudi Hagleitner za tu svrhu?

Prema direktivama HACCP-a, nakon nečistog rada ili nakon posjete toaletu, ruke treba oprati i eventualno dezinfikovati. Za WC područje preporučujemo septDES FOAMSOAPkoji ima efekat čišćenja i dezinfekcije. Za kuhinju Vam preporučujemo alkoholno sredstvo za dezinfekciju ruku septLIQUID SENSITIVE. Svi proizvodi mogu se dozirati osobito higijenski putem beskontaktnim XIBU dozatorima (Produkte/waschraumhygiene/xibu-waschraumspender/sensor-seifenspender/>dozator za sapun, Produkte/waschraumhygiene/xibu-waschraumspender/haendedesinfektionsmittel-spender/ _self>dozator za dezinfekciju). Prema direktivama HACCP-a, nakon nečistog rada ili nakon posjete toaletu, ruke treba oprati i eventualno dezinfikovati. Za WC područje preporučujemo septDES FOAMSOAPkoji ima efekat čišćenja i dezinfekcije. Za kuhinju Vam preporučujemo alkoholno sredstvo za dezinfekciju ruku septLIQUID SENSITIVE. Svi proizvodi mogu se dozirati osobito higijenski putem beskontaktnim XIBU dozatorima (Produkte/waschraumhygiene/xibu-waschraumspender/sensor-seifenspender/>dozator za sapun, Produkte/waschraumhygiene/xibu-waschraumspender/haendedesinfektionsmittel-spender/ _self>dozator za dezinfekciju).

Kakva je razlika između ograničene virucidnosti i virucidnosti?

Dezinfekciona sredstva koja djeluju protiv virusa sa omotačem su ograničeno virucidna. Proizvodi koji djeluju protiv virusa bez omotača i virusi sa omotačem su virucidni.

Šta su virusi sa omotačem i virusi bez omotača?

Virusi sa omotačem su manje otporni na dezinfekciona sredstva, nego virusi bez omotača. U poznate viruse sa omotačem se ubraja uzročnik na gripa, hepatitisa B i HIV-a. Virusi bez omotača često su rezistentni na dezinfekciona sredstva. U najpoznatije viruse bez omotača spadaju noro virusi, HPV i rota virusi.

Šta su alkilamini?

Alkilamini su alkalni aktivni sastojci koji se koriste u dezinfekcionim sredstvima, jer djeluju dobro protiv bakterija i prije svega protiv TBC-a.

Šta su aldehidi?

Aldehidi su kemijska jedinjenja koja se susreću u našim ćelijama kao proizvod metabolizma. Jedan od najpoznatijih aldehida je formaldehid. On se koristi kao aktivni sastojak u dezinfekcionim sredstvima, jer za razliku od mnogo drugih dezinfektanata on djeluje dobro protiv virusa bez omotača.

Šta su influenca virusi?

Influenca virusi su virusi sa omotačem koji uzrokuju gripu. Svaki dezinfekcioni proizvod koji djeluje ograničeno virucidno je aktivan protiv uzročnika influence. Pošto se virus mijenja svake godine, vakcina protiv njega se treba aktualizirati neprestano.

Šta su noro virusi?

Noro virusi su virusi bez omotača, koji uzrokuju teško povraćanje i proljev. Pošto je dovoljno da se sa čovjeka na čovjeka prebace čak i male čestice virusa, često u ustanovama kao što su škole, internati, socijalni domovi ili kasarne izbijaju epidemije uzrokovane noro virusima. Njihovo širenje može da se zaustavi samo neizostavno provedenim mjerama za dezinfekciju specijalnim dezinfekcionim proizvodima. Protiv noro virusa ne postoji vakcina.

Šta znači skraćenica HPV?

Skraćenica HPV znači humani papiloma virusi. Ti virusi nemaju omotač i mogu inficirati ćelije sluzokože i da uzrokuju tumore. U većini slučajeva tumori su dobroćudni i razvijaju se u bradavice. Ali neke vrste HPV-a uzrokuju rak. Zato je osobito važno, u područjima u kojima ima kontakta kože sa površinama, na primjer, u bazenima za plivanje, da protiv tih virusa djeluju sredstva za dezinfekciju. Protiv HPV virusi ima vakcine.

Šta su rota virusi?

Rota virusi su virusi bez omotača, koji uzrokuju težak proljev, posebno kod male djece. Zato je posebno važno da se još u obdaništu vodi računa o tome da djeca peru ruke sapunom nakon odlaska u toalet i prije obroka. Protiv rota virusi ima vakcine.

Šta znači skraćenica MRSA?

MRSA znači Staphylococcus aureus, rezistentan na meticilin; to je patogen, rezistentan na određene antibiotike. Kao rezultat masovnog stočarstva i nekontrolisanog prijema antibiotika, neke bakterijalne mutacije postaju rezistentne na antibiotike. MRSA je jedan od najpoznatijih mikroba, pošto je on takozvani „mikrob bolnica“ i protiv njega se preduzimaju mjere. Uprkos tome od njega godišnje u ES umire najmanje 25.000 ljudi. MRSA je rezistentan na antibiotike, ali ne i na dezinfekciona sredstva. Zato pravilna dezinfekcija u bolnicama sprečava njegovo širenje.

Šta je RKI?

Skraćenica RKI znači Institut Robert Koch, njemački federalni institut za infektivne bolesti. On je centralna institucija njemačke federalne vlade u oblasti kontrole i prevencije infektivnih bolesti. U slučaju epidemije, RKI ima spisak dezinfekcionih sredstava koja mogu zaustaviti njeno širenje.

Šta su MNV?

MNV znači mišji noro virusi; to su noro virusi, koji uništavaju miševe. Ljudski noro virusi su virusi kojima se mogu zaraziti ljudi. Oni se ne mogu kultivirati u laboratoriji. Zato se koriste MNV, kako bi se testiralo djelovanje sredstava za dezinfekciju.

Šta je ÖGHMP?

ÖGHMP je skraćenica za Austrijsko društvo za higijenu, mikrobiologiju i preventivnu medicinu. Komisija za dezinfekciona sredstva u ÖGHMP ocjenjuje izvještaje od testova dezinfekcionih sredstava i određuje njihovu efektivnost. ÖGHMP je objavilo na internetu spisak dezinfekcionih sredstava koji je dostupan svim korisnicima.

Šta je TBC?

TBC znači tuberkulozu. To je bakterijalna infektivna bolest koja se pričinjava od miko bakterija i najčešće oštećuje pluća. TBC se prenosi prije svega putem zraka (kašljanje, kihanje) i na čelu je svjetske statistike smrtonosnih infektivnih bolesti. Na primjer, prema novim informacijama svaki 70-ti građanin u Ukrajini je zaražen TBC-om. Protiv širenja TBC-a se najviše primjenjuju alkoholna dezinfekciona sredstva.

Šta je VAH?

VAH znači Udruženje za primjenljivu higijenu. Komisija za dezinfekciona sredstva u VAH-u ocjenjuje izvještaje od testova dezinfekcionih sredstava i izdaje certifikate njihovu efektivnost. Dezinfekciona sredstva se mogu vidjeti u katalogu vodenom od strane VAH-a.

Šta znači skraćenica DGHM?

DGHM je skraćenica Nemačkog društva za higijenu i mikrobiologiju. Efektivnost dezinfekcionih sredstava se ocjenjuje između ostalog i prema katalogu zahtjeva DGHM-a i standardnim metodama DGHM-a.

Treba li dezinficirati saunu i koliko često?

Da. Najviše se pod saune treba dezinficirati jednom dnevno, kako se ne bi dopustila zaraza od gljivica po nogama. Iako u normalnom slučaj sjedišta ne ulaze u kontakt s kožom, mi preporučujemo da ih dezinficirate jednom dnevno. Baš u bio saunama, gdje se temperatura ne povećava iznad 70 stepeni Celzija, bakterije se mogu razmnožavti najbolje. U oba slučaja koristite dvoprocentni rastvor od hygienic3000 -a i ostavite ga da podjeljuje 15 minuti. Uvečer možete isplaknuti saunu 0,75% rastvorom, t.j. 75 mililitra na 10 litra vode i ostaviti ga da djeluje preko noći. Nakon toga nije neophodno izbrisati sauna.Da. Najviše se pod saune treba dezinficirati jednom dnevno, kako se ne bi dopustila zaraza od gljivica po nogama. Iako u normalnom slučaj sjedišta ne ulaze u kontakt s kožom, mi preporučujemo da ih dezinficirate jednom dnevno. Baš u bio saunama, gdje se temperatura ne povećava iznad 70 stepeni Celzija, bakterije se mogu razmnožavti najbolje. U oba slučaja koristite dvoprocentni rastvor od hygienic3000 -a i ostavite ga da podjeljuje 15 minuti. Uvečer možete isplaknuti saunu 0,75% rastvorom, t.j. 75 mililitra na 10 litra vode i ostaviti ga da djeluje preko noći. Nakon toga nije neophodno izbrisati sauna.

Kako najbolje da dezinficiram svoj solarijum?

Moguće je sa hygienicPLUS -om ali još je udobnije krpama hupDISINFECT Isperite sa hygienicPLUS-om, ostavite ga da djeluje jedan minut i izbrišite ga. Nije neophodno dopunsko plaknjenje.

 

Krpe hupDISINFECT su natopljene u hygienicPLUS i gotove su za upotrebu. Ako na zidu do solarijum montirate vješalicu, dezinfekcione krpe će Vam uvijek biti pri ruci.Moguće je sa hygienicPLUS -om ali još je udobnije krpama hupDISINFECT Isperite sa hygienicPLUS-om, ostavite ga da djeluje jedan minut i izbrišite ga. Nije neophodno dopunsko plaknjenje.

 

Krpe hupDISINFECT su natopljene u hygienicPLUS i gotove su za upotrebu. Ako na zidu do solarijum montirate vješalicu, dezinfekcione krpe će Vam uvijek biti pri ruci.

Treba li da dezinficiram pod kuhinje?

Preporučujemo Vam da dezinficirate pod kuhinje bar jednom tjedno. Samo tako se gljivice, koje dostižu do poda iz zraka neće razmnožavati. Jedna dezinfekcija tjedno je dovoljna, jer gljivice rastu sporo. Druge klice po podu nisu opasne, jer ne mogu ući u hranu.

U našoj praksi mi koristimo dozator za dezinfekciju XIBU senseDISINFECT. Da li je on uključen u spisak DGHM-a za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku?

Naš proizvod septLIQUID SENSITIVE je uključen u spiskove ÖGHMP-a i DGHM/VAH-a kao sredstvo za higijensku dezinfekciju ruku. Pošto tema o virusima postaje sve aktuelnija, preporučujemo Vam jedno od naših virucidnih sredstava za dezinfekciju ruku, na primjer sept LIQUID PLUS.Naš proizvod septLIQUID SENSITIVE je uključen u spiskove ÖGHMP-a i DGHM/VAH-a kao sredstvo za higijensku dezinfekciju ruku. Pošto tema o virusima postaje sve aktuelnija, preporučujemo Vam jedno od naših virucidnih sredstava za dezinfekciju ruku, na primjer sept LIQUID PLUS.

Kako pravilno da doziram sredstvo za dezinfekciju?

Pridržavajte se preporuka za doziranje sa etiketa proizvoda. Na primjer, dvoprocentni rastvor, vrijeme djelovanja 15 minuti: Napravite dvoprocentni rastvor, tako što pomiješate 200 mililitra sredstva za dezinfekciju sa deset litara vode.

Što trebam imati u vidu za vrijeme djelovanja sredstva za dezinfekciju?

Imajte u vidu da tokom vremena djelovanja površina treba biti potpuno nakvašena sredstvom za dezinfekciju. Koncentracija sredstva za dezinfekciju treba da je takva, kakva je predviđena za odgovarajuće vrijeme djelovanja.

Kako mogu biti siguran da je moje suđe stvarno dezinfikovano?

Pošto se ne uvijek može osigurati termička dezinfekcija putem visoke temperature kod pranja ili kod pranja posuđa, preporučujemo ecosol CLEAN DES u kombinaciji sa našim inovativnim integral COMPACT dozatorom. Dezinfekcijsko djelovanje ecosol CLEAN DES -a je ispitano i potvrđeno od nezavisnog instituta. Inteligentni dozator integral COMPACT daje mogućnost kontrole svih etapa pranja. Tako se lako i brzo mogu dobiti dokazi o osiguranoj kvaliteti u kuhinji. Ako se dobiju vrijednosti više ili niže od proizvoljno izabranih graničnih vrijednosti, aktivira se alarm (optički ili akustični, prema želji klijenta). Tako brzo možete otkriti moguće izvore greške i odstupanja u kvaliteti i ako je neophodno možete ih u bilo koje vrijeme otkloniti.Pošto se ne uvijek može osigurati termička dezinfekcija putem visoke temperature kod pranja ili kod pranja posuđa, preporučujemo ecosol CLEAN DES u kombinaciji sa našim inovativnim integral COMPACT dozatorom. Dezinfekcijsko djelovanje ecosol CLEAN DES -a je ispitano i potvrđeno od nezavisnog instituta. Inteligentni dozator integral COMPACT daje mogućnost kontrole svih etapa pranja. Tako se lako i brzo mogu dobiti dokazi o osiguranoj kvaliteti u kuhinji. Ako se dobiju vrijednosti više ili niže od proizvoljno izabranih graničnih vrijednosti, aktivira se alarm (optički ili akustični, prema želji klijenta). Tako brzo možete otkriti moguće izvore greške i odstupanja u kvaliteti i ako je neophodno možete ih u bilo koje vrijeme otkloniti.