Zdravstvo i njega
kuhinjska HIGIJENA.

U kuhinjama i u zdravstvenim i socijalnim ustanovama se gomilaju planine od luka i sakupljaju se jezera od mlijeka. Pošto često upravo stariji ljudi i pacijenti pate od slabog imunog sistema, Vi treba pedantno da vodite računa o higijeni. Naši proizvodi će Vam pomoći u tome da Vaši klijenti mogu uživati u hrani. Naši proizvodi ispunjavaju zakonske higijenske standarde (HACCP) i uz to su laki za upotrebu, praktični i visokog kvaliteta.

Preporuke za proizvodi za bolnice, za starački domovi i domovi za njegu.

*Prema EU 2019/1148, sredstvo ecosol ECO DES je polazna sirovina odnosno prekursor eksploziva, koji potpada pod regulativnu nadležnost Evropske unije. Prodaja privatnim licima je zabranjena. Proizvod sme da se prodaje samo uz popunjenu izjavu korisnika. Hagleitner će vam poslati unapred popunjenu izjavu korisnika. Nju morate poslati nazad kompaniji Hagleitner sa potpisom pravnog zastupnika vašeg preduzeća.

Preporuke za proizvodi za apoteke i za ljekarske ordinacije.

Nije prava stvar? Ovdje naći ćete celu našu paletu proizvoda za higijensku kuhinju:

Pregled proizvoda